Slika 1. Usne pacijentice slikane pametnim telefonom.

Upotreba pametnih telefona u svakodnevnoj stomatološkoj praksi

Zahvaljujući navedenom napretku u tehnologiji, u dentalnoj medicini posljednjih godina sve češće možemo čuti pojam mobilne dentalne medicine. (2,3)

Riječ je o grani telemedicine koja inkorporira tehnologiju pametnih telefona i njihovih aplikacija u područje oralnog zdravlja i svakodnevnog stomatološkog kliničkog rada. (2,3) 

Međutim unatoč tomu što je dentalna fotografija postala sastavni dio svakodnevne stomatološke prakse, mobilna teledentalna medicina još se uvijek slabo primjenjuje u svrhu prikupljanja dokumentacije, dijagnostike i konzultacija u rutinskoj kliničkoj praksi, te kao dio digitalnog stomatološkog tijeka rada (eng. digital workflow). Istraživanja su pokazala da je primjena dentalne fotografije dobivene pametnim telefonom u dijagnostici bolesti usne šupljine usporediva s klasičnim vizualnim pregledom. (4) 

Pametni telefoni pokazali su se točnima i pouzdanima poput računala kojima se prikazuju i šalju digitalne radiološke slike. Tako su Giacomoni i sur. u svom istraživanju zaključili da je kvaliteta radioloških slika u dijagnosticiranju rubnih pukotina na zubima između ispuna i tvrdih zubnih tkiva na pametnim telefonima usporediva s onima na računalima. 

Istraživanja su također pokazala da je slanje podataka s pomoću pametnih telefona brže i jednostavnije, te da znatno olakšava i ubrzava komunikaciju između kolega s ciljem prikupljanja drugoga mišljenja i interpretacije rezultata te određivanja plana terapije. (6,7)

Teledentalna medicina pokazala se korisnom i praktičnom u raznim granama stomatološke struke poput npr. ortodoncije jer je smanjila broj posjeta ortodontu i skratila vrijeme provedeno na kontrolnom pregledu tijekom nivelacije, transverzalnog širenja maksile, evaluacije oralne higijene i provjere suradnje nošenja gumica. (8,9) Rezultat primjene ove vrste alata je smanjenje troškova same terapije i povećanje mogućnosti njezina praćenja te procjene. (10,11)

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Dosadašnja znanstvena istraživanja ukazala su na mogućnost inkorporiranja tehnologije pametnih telefona u digitalni stomatološki tijek rada pri kliničkom postupku određivanja boje zuba (12). Međutim, većina publikacija i znanstvenih članaka ipak najčešće navodi mogućnost upotrebe dentalne fotografije dobivene digitalnim fotoaparatom pri određivanju boje zuba. (13,14,15 )

Ipak, pametni telefon u odnosu na digitalni fotoaparat u ovoj vrsti kliničke primjene posjeduje niz prednosti poput svoje manje veličine i posljedično jednostavnijeg rukovanja uređajem tijekom rada, ali i bitno niže cijene proizvoda. (16,17)

Iako većina korisnika najčešće upotrebljava automatske postavke i samo jednu kameru, novije generacije pametnih telefona u sklopu optičkih mogućnosti jedne ili više svojih kamera posjeduju gotovo jednake opcije podešavanja postavki snimanja, kao i digitalni fotoaparati (Slika 2.).

Slika 1. Različite vrste kamera  na iPhone 11 Pro pametnom telefonu.

Postavke koje se mogu podesiti na pametnom telefonu i važne su za dobru kvalitetu fotografije pri postupku određivanja boje zuba su: balans bijele boje (eng. white balance – WB), brzina zatvarača (eng. shutter speed – SS), veličina otvora blende (f), osjetljivost senzora na svjetlo ili ISO te veličina same fotografije. (16) (Slike 3. i 4.)

Slika 3. Podešavanje brzina zatvarača (eng. shutter speed – SS) i ISO osjetljivosti senzora na iPhone 11 Pro pametnom telefonu upotrebom mobilne aplikacije.

Slika 4. Podešavanje balansa bijele boje (eng. white balance – WB) na iPhone 

Ovisno o vrsti pametnog telefona, ove se postavke mogu podesiti ručno direktno na uređaju, ili je za njihovo podešavanje potrebno upotrijebiti neku mobilnu aplikaciju (npr. Yamera kod iPhone uređaja).

Ono što je pri slikanju pacijenta, ali i bilo kojeg objekta, važno svakako je izvor svjetla o kojem uvelike ovisi kvaliteta slike. Na digitalnim aparatima u tu se svrhu upotrebljavaju različita rasvjetna tijela koja se na fotoaparat pričvršćuju pod različitim kutevima, a pametni telefoni posjeduju već tvornički ugrađene osvjetljivače. 

Međutim, za stomatološku upotrebu ovi osvjetljivači nisu dovoljni. Istraživanja su pokazala da se kao pomoćno sredstvo prilikom snimanja pametnim telefonom u stomatološkoj praksi odličnim pokazao osvjetljivač Smile Lite MDP (eng. Mobile Dental Photography – MDP)12 (Slika 5.). 

Slika 5. Smile Lite MDP osvjetljivač u praksi

Prema profesoru Louiseu Hardanu, autoru uređaja za osvjetljivanje Smile Lite MDP, prilikom njegove upotrebe važno je postavku WB na pametnom telefonu postaviti na 5500 K koliko iznosi prosječna temperatura dnevnog svjetla u podne u hladu, tijekom sunčanog dana. (18) 

Budući da je prilikom snimanja intraoralnih fotografija teško zadovoljiti idealne uvijete osvjetljenja s obzirom na to da su usta poput mračne komore s jednim otvorom, iznimno je važno stoga osloniti se na pravilan dodatni izvore osvjetljenja. Uređajem Smile Lite MDP postiže se kontinuitet svijetla, a njegove svjetleće diode emitiraju istu temperaturu kao i prirodno dnevno svjetlo. (19) 

To je ujedno i prednost Smile Lite MDP u odnosu na digitalne fotoaparate čiji osvjetljivači ne pružaju svjetlosni kontinuitet. Upotrebom uređaja Smile Lite MDP u kombinaciji s pametnim telefonom postižemo kontinuirani (stalni) izvor osvjetljenja tako da je rezultat snimanja vidljiv na ekranu pametnog telefona i prije nego što fotografiju snimimo17. 

Prednost Smile Lite MDP-a je što u svom setu nudi izbor različitih tipova osvjetljenja (frontalno, lateralno, difuzno) od kojih se polarizacijski filter pokazao korisnim tijekom snimanja fotografija koje su nam važne za određivanje boje(12,20) (Slike 6. i 7.). 

Slika 6. Smile Lite MDP s upaljenim frontalnim i lateralnim osvjetljenjem bez
nastavka

Slika 7. Smile Lite MDP s postavljenim difuzorima i polarizacijakim filterom-
hibridno osvjetljenje

Naime, zbog svoje specifične kristalografske građe, na tvrdim zubnim tkivima je tijekom fotografiranja s osvjetljivačima vidljiv odsjaj ili odbljesak na fotografijama. 

On onemogućava točnu vizualizaciju površinske strukture zuba i ometa pravilno mjerenje boje zuba s obzirom na to da ne daje stvarni i vjerni prikaz boje koju dobivamo na fotografiji. Upotrebom polarizacijskog filtera nema vidljivog odbljeska tvrdih zubnih tkiva na fotografiji jer ga on otklanja, tako da na slici postižemo vjerniji prikaz boje. (21,22) (Slika 7.) 

Važno je prije samog snimanja pravilno podesiti pametni telefon na kućište Smile Lite MDP-a tako da se kamera pametnog telefona nalazi točno na sredini središnjeg dijela okvira. Zahvaljujući adapteru koji je pomičan, Smile Lite MDP je univerzalan tako da se može upotrijebiti u kombinaciji s bilo kojim pametnim telefonom. (23) 

Točno pozicioniranje pametnog telefona možemo provjeriti tako da promotrimo vidljivost na pametnom telefonu pri njegovu uključenju kada na ekranu ne smiju biti vidljivi rubovi okvira kućišta. (23) Kako bismo mogli birati i ručno podešavati sve postavke kamere na pametnom telefonu, potrebno je uvijek odabrati profesionalnu opciju. (16) 

Važno je naglasiti da fotografije snimane pametnim telefonom dolaze u dva osnovna formata, RAW i JPEG. Kod snimanja fotografija koje će nam služiti za određivanje boje odabir formata fotografije prema istraživanja jednako je važan kao i odabir postavki kamere. (12) 

RAW format fotografije pokazao se boljim u odnosu na JPEG format12. Kod androida opcija odabira formata fotografije obično je automatska, dok je kod uređaja iPhone opciju odabira formata fotografije potrebno zasebno podesiti u aplikaciji. (16) Svaka generacija pametnih telefona, čak i oni istog proizvođača, ima drugačiji procesor zbog čega postoji razlika u boji fotografije. (24)  

Slika 8. Izgled fotografije pacijentice uslikane iPhone 11 Pro pametnim
telefonom i Smile Lite MDP uređajem s difuzorima

Slika 9. Izgled fotografije pacijentice uslikane iPhone 11 Pro pametnim
telefonom io Smile Lite MDP uređajem s polarizacijskim filterom

Stoga se ručno podešene postavke kamere pametnih telefona mogu razlikovati ovisno o uređaju i proizvođaču. Za iPhone vrijednosti manualnih postavki kamere su WB 5500 K, ISO 100, SS 1/125, te f-212. Snimljene fotografije za daljnji postupak određivanja boje prebacuju se u kompjuterski program Adobe Lightroom 6 u kojem se mogu izmjeriti L*a*b* vrijednosti boje zuba te potom na temelju dobivenih vrijednosti odrediti boja keramičkog materijala iz kojeg će se izraditi estetski keramički. (12,15)

Opisani postupak slikanja pacijentovih uvjeta u ustima pametnim telefonom uvelike ubrzava i pojednostavljuje međusobnu komunikaciju stomatologa i dentalnog tehničara i pridonosi višem stupnju zadovoljstva pacijenta.

 

Literatura:

Underwood B., Birdsall J., Kay E. The use of a mobile app to motivate evidence-based oral hygiene behaviour. Br Dent J. 2015;219(4):E2. doi: 10.1038/sj.bdj.2015.660.

Saad AK, Hanan Omar. Teledentistry in practice: literature review. Telemed J E Health. 2013:19(7):565-7.

Irving M, Stewart R, Spallek H, Blinkhorn A. Using teledentistry in clinical practice as an enabler to improve access to clinical care: A qualitative systematic review. J Telemed Telecare. 2018:24(3):129-46.

Estai M, Kanagasingam Y, Huang B, Shiikha J, Kruger E, Bunt S, Tennat M. Comparison of a smartphone.based photographic method with a face-to-face caries assessment: A Mobile teledentistry model. Telemed J E Health. 2017;23(5):435-40.

Giacomini GO, Antonioli C, Tiburcio-Machado CS, Fontana MP. The use of smartphones in radiographic diagnosis: accuracy on the detection of marginal gaps. Clin Oral Investig. 2019;23(4):1993-6.

Stahl I, Dreyfuss D, Ofir D, Merom L, Raichel M, Hous N, Norman D, Haddad E. Reliability of smartphone-based teleradiology for evaluating thoracolumbal spine fractures. Spine J. 2017:17(2):161-7.

Sarode SC, Sarode, GS, Anand R, Patil S, Unadkt H. WhatsApp in an effective tool for obtaining second opinion in oral pathology practice. J Oral Pathol Med. 2017;46(7):513-9.

Favero L, Pavan L, Arreghini A. Communication through telemedicine: home teleassistance in orthodontics. Eur J Paediatr Dent. 2009;10(4):163-7.

Moylan HB, Carrico CK, Lindauer SJ, Tufekci E. Accuracy of a smartphone-based orthodontic treatment-monitoring applicatio: A pilot study. Angle Orthod. 2019;89(5):727-33.

Jampani ND, Nutalapati R, Dontula BS, Boyapati R. Application of teledentistry: a literauture review and update. J Int Soc Prev Community Dent. 2011;1(2):37-44.

Daniel SJ, Wu L, Kumar S. Teledentistry: a systematic review of clinical outcomes, utilization and costs. J Dent Hyg. 2013;87(6):345-52.

Soldo M, Illeš D, Ćelić R, Knezović Zlatarić D. Procjena parametara boje gornjih desnih središnjih sjekutića uporabom spektrofotometra i RAW fotografija s mobilnog uređaja u različitim uvjetima osvjetljenja. Acta Stomatologica Croatica. 2020;54(4):353-362.

Hein S. Modrić D, Westland S, Tomeček M. Objective shade matching communication and repoduction by combinning dental photography and numeric shade quantification. J Esthet Restor Dent. 2020.1-11. 

Tam WK, Lee HJ. Dental shade matching using a digital camera. J Dent. 2012; 40 Suppl 2:e3-10.

Hein S. Tapia J. Bazos P. eLABor aid: a new approach to digital shade management. Int J Esthet Dent. 2017;12(2):186-202.

Soldo M, Knezović Zlatarić D. Dentalna fotografija pametnim telefonom: istina ili mit? Vjesnik dentalne medicine. 2020;28(4):26-9.

Hardan LS. Advantages of Mobile Dental Photography. In: Hardan L, editor. Protocol for mobile dental photography with auxiliary lighting. Chicago: Quintesence publishing; 2020. p. 15-21.

Hardan LS. Important Rules for MDP. In: Hardan L, editor. Protocol for mobile dental photography with auxiliary lighting. Chicago: Quintesence publishing; 2020. p. 53-65.

Hardan LS. Mobile dental photography: a simple technique for documentation and communication. Quintessence Int. 2020;(6):510-8.

Hardan LS. Types of Light. In: Hardan L, editor. Protocol for mobile dental photography with auxiliary lighting. Chicago: Quintesence publishing; 2020. p. 35-41.

Knezović Zlatarić D. Smile Lite MDP – mobilna dentalna fotografija. Vjesnik dentalne medicine. 2018;26(1):37-9.

Hardan LS. Mobile dental photography (MDP): A new era in dental documentation. International Arab Journal of Dentistry. 2017;8(3);115-8.

Hardan LS. Smile Lite MDP. In: Hardan L, editor. Protocol for mobile dental photography with auxiliary lighting. Chicago: Quintesence publishing; 2020. p. 43-51.

Master Phone Photography [homepage on the Internet]. c2020 [cited 2021 May 27]. Available from: https://www.masterphonephotography.com/how-do-phone-cameras-work/

 
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna