Osnovni protokoli za uspješnu ugradnju implantata u estetskoj zoni - 2. dio.

Uvod

Ovisno o vremenu implantacije ugradnja implantata dijeli se po klasifikaciji koju su objavili 2009. godine D. Buser i S. Chen na TIP 1 – imedijatnu ugradnju, odmah nakon ekstrakcije zuba, TIP 2 – ranu ugradnju, nakon četiri do osam tjedana mekotkivnog zarastanja, TIP 3 – ranu odloženu ugradnju nakon 12 do 16 tjedana parcijalnog koštanog zarastanja i TIP 4 – kasna ugradnja implantata nakon potpunog koštanog zarastanja nakon šest mjeseci.

U slučaju imedijatne ugradnje po Tipu 1 ovisno o debljini preostale bukalne lamele nakon ekstrakcije, kao i mekog tkiva, neophodni su minimalni ili opsežni augmentacijski postupci kada je to moguće.

Ako je debljina bukalne lamele manja ili jednaka jednom milimetru, očekivani vertikalni gubitak bukalne lamele je 3,5 puta veći od resorpcije bukalne lamele čija je debljina minimalno dva milimetra. Položaj implantata kod imedijatne ugradnje nakon ekstrakcije mora biti 4 do 4,5 milimetra udaljen od bukalne preostale lamele ( u položaju cinguluma), a debljina mekog tkiva dva milimetra (H. L. Wang). Nakon ekstrakcije gingivni zenit ekstrakcijske alveole trebao bi biti u razini ili jedan do dva milimetra ispod razine gingivnih zenita susjednih zuba. U slučaju da je dva milimetra iznad razine susjednih zubi, preporuka je da se radi rana ugradnja po tipu 2 klasifikacije.

SLUČAJ 1.

Nakon velikog defekta u kosti u regiji zuba 12 nastalog odbacivanjem prethodno ugrađenog implantata zbog lošeg pozicioniranja i odabira implantata, šireg promjera za danu regiju, bilo je neophodno pristupiti rekonstrukciji u više faza. Prva faza bila je opsežna augmentacija trodimenzionalnog defekta s pomoću zamjenske kosti goveđeg porijekla (Xsenograft CopiOs Zimmer), kolagenske membrane (Zimmer Flex) kao i PRF membrane i iPRF-a.

Nakon šest mjeseci pristupili smo ugradnji implantata u augmentiranom području. Odizanjem mukoperiostalnog režnja ustanovljeno je da je koštana zamjena u cijelosti integrirana. Nakon preparacije ležišta za implantat utvrđeno je da je augmentirana kost vitalna i prokrvljena. Tijekom implantacije implantata odgovarajuće dimenzije za danu regiju, dijametra 3,1 x 11,5 Zimmer TSV Esthetic, dobivena je zadovoljavajuća primarna stabilnost. Nakon otvaranja implantata nakon tri mjeseca, pristupljeno je izradi definitivne krune.

OPISI SLIKA:
 Sl.1:Izgled bukalnog defekta alveolarnog grebena u regiji zuba 12                                                                                                                                         Sl.2:Okluzalni aspekt bukalnog defekta alveolarnog grebena u regiji zuba 12                                                                                                                                     Sl.3: Cut back incizija poludebljine                                                                                                                                                                                                       Sl.4:Incizija u nastavku pune debljine                                                                                                                                                                                                             Sl.5: Izgled koštanog defekta nakon prethodnog gunitka implantata                                                                                                                                           Sl.6:Izgled koštanog defekta sa perforacijom na sredini                                                                                                                                                       Sl.7:Postavljena kolagenska membrana Zimmer Flex ispod palatinalnog režnja radi stabilnosti, postavljanje zamjenske kosti Zimmerr CopiOs sa iPrf-om   Sl.8:Nakapavanje iPRF-a direktno na augmentirano područje, na Xsenograft radi njegovog učvršćivanja                                                                   Sl.9:Postavljanje kolagenske membrane Zimmer CopiOs preko augmentiranog materijala i pod bukalni režanj, postavljanje PRF membrane preko     kolagenske membrane                                                                                                                                                                                                                 Sl.10:Postavljena PRF membrana u vise slojeva preko augmentiranog područja                                                                                                                   Sl.11:Izgled sašivene rane                                                                                                                                                                                                                     Sl.12:Izgled operativnog polja nakon šest mjeseci frontalno                                                                                                                                                             Sl.13:Izgled operativnog polja nakon šest mjeseci, zadebljana bukalna površina alveolarnog grebena u regiji zuba 12                                                     Sl.14:Okluzalni aspekt augmentiranog polja nakon odizanja mukoperiostalnog režnja                                                                                                     Sl.15:Okluzalni aspekt ugrađenog implantata Zimmer 3.1×11.5 Esthetic u augmentirano područje                                                                                         Sl.16:Izgled sašivene rane, Naylon monofilament                                                                                                                                                                     Sl.17:Okluzalni aspekt postavljenog gingiva formera na implantatu u regiji 12 nakon tri mjeseca                                                                                             Sl.18:Anfas postavljenog gingiva formera na implantatu u regiji 12 nakon tri meseca                                                                                                           Sl.19:Izgled definitivne krunice, s vidljivom ishemijom mekih tkiva radi formiranja još boljeg izlaznog profila                                                                       Sl.20:Izgled definitivne krunice nakon godinu dana                                                                                                                                                                                     Sl.21:Izgled definitivne krunice nakon godinu dana, profil

ZAKLJUČAK

Kasna ugradnja implantata u estetskoj zoni s velikim 3D defektom nastalog gubitkom implantata na poziciji zuba 12 predstavlja veliki izazov za Implantologe. Neophodno je kombiniranje više tehnika u dizajnu režnja prilikom augmentacije kosti: Cut-Back incizija po Wangu i Stefanu Ficklu distalno i Vista incizija s prezervacijom papile mezijalno,  faktori rasta iPRF, aPRF  te kolegenska membrana i ksenograft.                                                                      

Adekvatno pozicioniranje i odabir implantata manjeg dijametra da bi dobili prostor za distalnu i mezijalnu papilu.

 
Autor: dr. Dušan Miljuš; Email: miljus7@gmail.com
Cijeli članak objavljen u časopisu Dental Tribune 4-2023.
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna