Shape my Smile protokol – uvod u digitalni dizajn osmijeha

Autor: Dario Novak dr.med.dent.

Sl. 1: Prije i poslije

Proces izrade kompozitnih ljuskica uz pomoć smile design software-a Smilecloud oblikovali smo u protokol nazvan Shape my smile. Sam protokol uključuje 3 dolaska pacijenta, u potpunosti je bezbolan i minimalno invazivan. U prvoj posjeti osim fotografiranja pacijenta potrebno je uzeti otiske postojeće situacije koji će nam nakon izrade digitalne simulacije poslužiti u laboratorijskom dijelu izrade digitalnog wax up-a. Drugi dolazak je aplikacija mock up-a. Ova simulacija daje pacijentu kompletni dojam kako će izgledati konačni rad, a mi vidimo ima li potrebe za laboratorijskim korekcijama. Treći dolazak je proces Injektiranja uz pomoć prozirne šablone.

Pacijentica dolazi u našu ordinaciju sa željom za popunjavanjem dijastema između gornjih prednjih zubi Slike 1, 2, 3 i 4). Nakon pregleda i razgovora s ortodonticom zaključujemo da bi idealan pristup bio povećanje prednja gornja 4 mikrodontna sjekutića.

Pacijentica se u ovom slučaju ipak odlučila za minimalno invazivnu i cijenom prihvatljiviju metodu izrade kompozitnih ljuskica injektivnom tehnikom. Postojeća situacija u ustima je apsolutna indikacija za ovu aditivnu metodu jer je kod pacijentice potrebno samo dodavanje materijala bez prethodnih većih korekcija oblika zubi.

Izuzetno je bitno u startu znati prepoznati indikaciju za ovu metodu kako bismo izbjegli potencijalne nesporazume i probleme.

Da bismo olakšali komunikaciju i bolje uputili pacijenta u naše razmišljanje, ali i bolje shvatili njihove želje, fotografije smo prenijeli u Smilecloud software (smilecloud biometrics). Svrha software-a je višestruka: od primarne usluge korištenja Clouda kao mjesta za sigurnu pohranu fotografija, do one bitnije mogućnosti – izrade digitalne simulacije novog osmijeha. U suradnju vrlo lako uključujemo i druge stručnjake koji također mogu vidjeti sve fotografije i sudjelovati u dizajnu osmijeha pacijenta. Primjerice, uvijek uključujem svojeg tehničara koji će kasnije moći preuzeti individualnu mapu sa STL podacima izabranih zubi koje može iskoristiti za izradu 3D modela.

Fotografija za izradu digitalne simulacije mora zadovoljavati određene kriterije (Slika 5). Lice pacijenta mora biti jednako osvijetljeno i vidljivo, položaj glave treba biti takav da nam je Frankfurtska horizontala paralelna sa podom. (“A horizontal plane extending through the lateral facial profile with the head in a normal relaxed position. If an imaginary line were drawn from the ear canal to the area just under the eye (infraorbital rim), this should be parallel to the ground”).

Ako ova fotografija ne zadovoljava kriterije dovoljne vidljivosti osmijeha (usnice previše skrivaju zube) onda je potrebno fotografirati pacijenta u istom položaju uz pomoć plastičnih retraktora.

Nakon odabira fotografije za izradu digitalne simulacije program će tražiti da osim poravnanja fotografije po bipupilarnoj ravnini označimo i unutarnji obrub usnica u kojem će se prikazivati zubi (Slika 6.).
Program će također tražiti da odredimo parametre u obliku „rešetke“ za svaki zub gdje uz poštivanje postojećih oblika zubi moramo prilagoditi rešetku kako bi program uspio što točnije i pravilnije reproducirati i izdizajnirati simulaciju (Slika 7).

Nakon određivanja parametara uz pomoć rešetke, klikom na ikonu search pojavljuju nam se predlošci zubi izabrani iz postojećih knjižnica zubi kojima software raspolaže i u ovom izborniku sada možemo birati i mijenjati cijelu garnituru zubi ili mijenjati svaki zub pojedinačno. U ovom je trenutku moguće i mijenjati veličinu svakoga zuba i ako je potrebno što bolje prilagoditi rešetkicu svakog zuba na njezino pravilno mjesto (Slike 8, 9, 10 i 11).

Ovaj dio procesa uvijek provodimo u suradnji s pacijentom, kako bismo uzeli u obzir i njihove želje. Sve korekcije moguće je odmah vidjeti u obliku 2D prikaza u samom software-u, što nam uvelike olakšava komunikaciju (Slike 9 i 11).

Nakon odabira individualne garniture zubi software stvara posebnu mapu sa 3D predlošcima izabranih zubi koji se besplatno mogu preuzeti. U mapi nam se sada nalaze svi izabrani zubi u STL formatu koji je moguće importirati u 3D dizajn software-e (3Shape, Exocad, Meshmixer). Prateći izgled dizajna u smilecloudu i koristeći garniture zubi u 3D formatu potrebno je na postojeću situaciju postaviti novi dizajn. Taj dio procesa označava prijelaz iz 2D izrade osmijeha u 3D (digitalni wax up) i izrađuje ga tehničar u našem laboratoriju Revidental, a uz nadoplatu možete dobiti i dizajn koji izrađuje tehničar u Smilecloud software-u.

U ordinaciju nam za nekoliko dana dolazi printani model (digitalni wax-up) osmijeha dizajniranog u ordinaciji zajedno s pacijetom (Slika 12). Tada uz pomoć silikonskog otiska preko wax-up-a i materijala za privremene zube (Luxatemp star A1) izrađujemo mock-up (Slika 13). Simulacija dizajna u ustima pacijentu daje najbolji dojam kako će izgledati  njegov budući osmijeh.
U ovoj fazi moguće su sugestije i korekcije, a ako je pacijent zadovoljan sa mock-up-om, kreće se na izradu konačne restauracije.  

Sl. 12: Printani model sa dizajnom

Sl. 13: Mock-up uz pomoć materijala za provizorne restauracije.

Tehničar nam je nakon printanja modela izradio i prozirnu šablonu sa injektivnim kanalićem kroz koji se aplicira kompozit (Slika 14). U ovom slučaju odabrali smo nanohibridni GC Universal Injectable B1 kompozit. Zbog svojstava visoke čvrstoće i mogućnosti visoke poliranosti, ovaj kompozit nam je uvijek izbor za izradu kompozitnih ljuskica Injektivnom tehnikom (Slika 15),

Po pravilima Injektivne tehnike izolirali smo zube uz pomoć Optragate-a, a površinu zubi smo nakon čišćenja četkicom nahrapavili uz pomoć soflex diska uz mali broj okretaja i vodeno hlađenje.  Nakon toga izolirali smo svaki drugi zub uz pomoć PTFE (teflon) trake i jetkali zube na svim površinama na kojima je potrebno dodavati materijal (samo bukalne plohe ili u nekim slučajevima i palatinalne plohe). Nakon jetkanja ortofosfornom kiselinom u trajanu od minimalno 30 sekundi, slijedi obilno ispiranje vodom, sušenje, aplikacija adheziva (u ovom slučaju univerzalnog adhezivnog sustava po uputama proizvođača) te polimerizacija nakon ispuhivanja (Slika 16).

Nakon injektiranja svakog drugog zuba, primarno polimeriziramo svaki zub po 10 sekundi i nakon toga skidamo prozirnu šablonu i pristupamo grubom poliranju i uklanjanju viška kompozita (Slika 17). Postupak ponavljamo i na preostalim zubima te nakon grube obrade završno polimeriziramo svaki zub po minimalno 20 sekundi  (Slika 18).

Sl. 17: Injektiran svaki drugi zub.

Sl. 18: Ponavljamo postupak na preostalim zubima.

Završna obrada kompozitnih ljuskica sastoji se od poliranja u 3 koraka. Prvi korak uključuje grubo poliranje tvrdom gumicom sa česticama dijamanta (Shofu OneGloss) za uklanjanje površinskog sloja i oblikovanja primarne morfologije, uz korištenje soflex diska za obradu proksimalnih dijelova restoracije (Slika 19). Drugi korak podrazumijeva korištenje bordo gumice „Eve twist polisher“ uz vodeno hlađenje čime se polira površina ljuskica do mat sjaja i uklanja višak materijala na samoj površini. Za završno poliranje u trećem koraku koristi se bijela „Eve Twist polisher“ gumice uz vodeno hlađenje. Ova gumica omogućava visoki sjaj koji je zbog posebnih svojstava kompozita dugotrajan (Slika 20).

Kontrolni pregled mjesec dana nakon samog postupka prikazuje konačni izgled naših restauracija (Slike 21, 22, 23 i 24).

Zaključak:

Pristup koji nam omogućuje Shape my smile metoda je izrazito atraktivan kod pacijenata, ali i stomatologa. Fotografije nam omogućuju izradu simulacije budućeg osmijeha, što pacijentu uvelike olakšava razumijevanje potrebnih koraka za izradu željenog osmijeha, a stomatologu objašnjavanje eventualnih korekcija u skladu sa željama i mogućnostima. Sam software uz veliku preciznost prenosi 2D simulaciju u 3D format te služi kao velika pomoć u planiranju restoracija kod svakog pacijenta.
               

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna