Rekonstrukcija izgubljenog centralnog inciziva odgođenom implantacijom

Koncept protetski vođenog cijeljenja.

PRIKAZ SLUČAJA

Slučaj prikazuje primjer rekonstrukcije izgubljenog centralnog inciziva s implantatom. Pacijent traži rješenje za centralni inciziv zbog pomičnosti krune nakon ponovne horizontalne frakture zubne krune u području zubnog vrata, koja je bila prethodno zbrinuta prije tri godine nakon traume s interdentalnim kolčićem. Nakon rendgenske analize utvrđena je i periapikalna lezija. Pacijentu je predloženo da se zub ekstrahira i nadomjesti implantatom. Zbog bukalne dislokacije položaja zuba, koja je prema navodima pacijenta također posljedica prethodne traume i okluzije tipa 2/2, odlučuje se za postupak odgođene implantacije s prezervacijom postekstrakcijske alveole, kako bi se predvidljivije postigli uspješni rezultati i smanjili rizici od nastanka estetskih komplikacija.

Sl. 1: Početna situacija; Horizontalna fraktura krune nakon traume restauriranog centralnog lijevog sjekutića (zub 21). Malo položeni lijevi centralni sjekutić; bukalna dislokacija zuba: Zbog bukalne dislokacije marginalni rub gingive u području zuba 21 nalazi se apikalnije u usporedbi sa zubom 11.
Sl. 2: 3D rendgenski snimak; CBCT.
Sl.3: Situacija nakon uklanjanja slomljene krune sa zuba 21, slika prikazuje neslaganja u marginalnim rubovima gingive između desnog i lijevog centralnog sjekutića.
Sl. 4: Dio preostalog korijena niži je otprilike za 0,5 mm ispod gingivalne margine.
Sl. 5: Dvočlani fiksni privremeni rad izrađen je direktnom tehnikom.
Sl. 6: Atraumatsko vađenje preostalog korijena.
Sl.7: Tehnika prezervacije alveole kosti alveolarnog grebena; Autologni dentinski materijal pripremljen je iz ekstrahiranog gornjeg trećeg kutnjaka (koristeći Smart Daentin Grinder Kometa Bio uređaj). Post-ekstrakcijska alevola napunjena je pripremljenim materijalom za prezervaciju, resorptivna kolagenska membrana (Osteobiol, Evolution STD) pripremljena i precizno postavljenja u pripremljeni bukalni tunel. Membrana je prilagođena kako bi potpuno prekrila postekstrakcijsku alveolu.
Sl. 8: Presadak vezivno – tkivnog transplantata uzetog s nepca umetnut je u prethodno pripremljeni bukalni tunel uz pomoć madračnih šavova i stabiliziran s njima.
Sl. 9: Bukalni režanj je koronarno adaptiran i stabiliziran šavovima.
Sl. 10: Očuvanje volumena alveolarnog grebena po principu koncepta protetski vođenog cijeljenja: nakon 3 tjedna i 2,5 mjeseca.
Sl. 11: Očuvanje volumena alveolarnega grebena po principu koncepta protetski vođenog cijeljenja: nakon 3 tjedna, 2,5 mjeseca i 4 mjeseca.
Sl. 12: Planiranje implantata za navođenu kirurgiju. Tijekom planiranja predviđen je dovoljan prostor za implantatni suprakrestalni kompleks (biološke širine).
Sl. 13: Implantat (BEGO RSXPro 3.75 L13) postavljen je uz pomoć kirurške šablone. Smjer pripreme za implantat također je provjeren s privremenom protetikom. Položaj implantata planiran je više palatinalno kako bi se osigurao palatinalni pristup vijčanom kanalu.
Sl. 14: Privremeni abutment (BEGO PS TPA) pričvršćen je na implantatnu platformu i zalijepljen na privremenu protetiku pomoću tekućeg kompozita koja se stvrdnjava svjetlom.
Sl. 15: Augmentacija mekog tkiva; Bukalni tunel je pripremljen, a presadak vezivno-tkivnog transplantata umetnut je prema istom protokolu kao i u postupku očuvanja alveolarne kosti.
Sl. 16: Praćenje i postoperativna situacija nakon 10 dana, 1 mjeseca i 3 mjeseca.
Sl. 17: Praćenje i postoperativna situacija nakon 1 mjeseca i 3 mjeseca.
Sl. 18: Izlazni profil i preparacija zuba 22 po principu za vertikalnu preparaciju BOPT.
Sl. 19: Usporedba.
Sl. 20: Usporedba.
Sl. 21: Protetika i RTG.
Sl. 22: Usporedba i završna kruna na implantatu i zubu 22.

Sl. 23: Usporedba i praćenje 6 mjeseci i jednu godinu nakon predaje konačnog rada.

 
Autor: dr. Matej Kuliš
Objavljeno u časopisu Dental Tribune Hr. 1-2024.
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna