Preliminarni rezultati učinka materijala koji opuštaju ione na mikrotvrdoću površine dentina

Projekt hrvatske zakalde za znanost: istraživanje i razvoj novih mikro- i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini ip-2018-01-1719

SFZG

U okviru istraživačkog projekta voditeljice prof. dr. sc. Ivane Miletić „Istraživanje i razvoj novih mikro- i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini“ IP-2018-01-1719, odobrenog 2018. godine, provedeno je u posljednjih nekoliko godina niz istraživanja.

Svrha projekta bila je ispitati svojstva biokeramike kao predstavnika novijih bioaktivnih materijala u endodonciji te mogućnost poboljšanja, mehanička svojstva i svezivanje biointeraktivnih restaurativnih materijala uz dodatak nanočestica u različitim omjerima. Kako bi se mogli ostvariti postavljeni ciljevi, od sredstava projekta nabavljena je vrijedna oprema: operativni mikroskop, precizna vaga, uređaj za termocikliranje, termostat za pohranu uzoraka i ionometar s pripadajućim elektrodama, fluor-selektivnom i kalcij-selektivnom elektrodom, koje su pored suradnika projekta upotrebljavali i drugi znanstvenici unutar Ustanove i Sveučilišta. Ispitivanja su uključivala određivanje mehaničkih i kemijskih svojstava te čvrstoće svezivanja na tvrda zubna tkiva eksperimentalnih biointeraktivnih restaurativnih materijala kojima su dodavane mikročestice hidroksiapatita (HA) i nanočestice TiO2.

Slike 1-4 : Ispitivanja kemijskih i mehaničkih svojstava materijala

Dobiveni rezultati promatrani su u kontekstu karijes-protektivnog djelovanja biointeraktivnih materijala i njihova remineralizacijskog, odnosno rekristalizacijskog potencijala. Ispitana je i otpornost staklohibridnih materijala na erozivna sredstva i abraziju. Uz ispitivanje restaurativnih materijala, dio istraživanja bio je usmjeren na bioaktivne materijale i postupke u endodonciji, osobito na različite tehnike ispiranja korijenskih kanala, ultrazvučna i laserska tehnika ispiranja, SWEEPS i njihovu učinkovitost u dezinfekciji, u uklanjanju postojećeg punjenja kod revizije te na čvrstoću svezivanja punila i korijenskog dentina. Rezultati istraživanja provedenih u okviru projekta predstavljeni su na relevantnim međunarodnim kongresima (IADR/AADR/CADR, Biennial ESE Congress, CED IADR/NOF,  IADR/ADOCR/CADR) u obliku predavanja, oralnih prezentacija i poster prezentacija te je objavljeno 16 in extenso radova u znanstvenim časopisima.

Mladi istraživači i doktorandi na projektu ostvarili su zapažene rezultate, a pri tome su obranjena dva doktorska rada i dvije teme doktorata. Sandra Brkanović, dr. med. dent. osvojila je prvo mjesto na kongresu Sinergija znanosti i kliničkog rada 2020. sa znanstvenim posterom pod naslovom: „Wear resistance of new glass-hybrid restorative material with or without coating in conditions of different pH“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Ane Ivanišević.

Posebno je uspješnu 2021. i 2022. godinu imao doktorand zaposlen na projektu, Ivan Šalinović, dr. med. dent. Tijekom 2021. godine održao je dvije oralne prezentacije na kongresu CED-IAFR/NOF u Bruxellesu, a za oralnu prezentaciju pod naslovom „Chemical composition of enamel after treatment with three different bioactive coatings“, dobio je nagradu na V. kongresu s međunarodnim sudjelovanjem “Sinergija znanosti i kliničkog rada”, listopad 2021.

Nakon studijskog boravka na Charité – Universitätsmedizin Berlin od 29. siječnja do 27. veljače 2022. godine, gdje je proveo dio istraživanja o remineralizacijskom učinku biointeraktivnih materijala, dr. Ivan Šalinović održao je oralnu prezentaciju pod naslovom “Remineralization Effect of Ion-Releasing Materials by CT Analysis; a Pilot Study” na osmom Međunarodnom kongresu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanom u Rovinju od 8. do 9. travnja 2022.

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna