Prednosti multidisciplinarnog koncepta „Align, Bleach, Bond“

Prednosti multidisciplinarnog koncepta „Align, Bleach, Bond“

Autor: dr.sc. Ivan Katalinić, dr. med. dent.

Estetska dentalna medicina popularan je i atraktivan dio stomatološkog posla, a lijep osmijeh imperativ je brojnih pacijenata. Nepravilno posloženi zubi mogu uzrokovati ne samo estetske nego i funkcijske probleme, kao što su prekomjerno ili nejednoliko trošenje zuba, pojačano nakupljanje kamenca i upala zubnog mesa te gingivne recesije, zaostajanje hrane i slično.

Najlakši i najbrži način za rješavanje krivo posloženih prednjih zuba (ono što najčešće smeta ljudima odrasle dobi) jest njihovo brušenje, čime nastaje temelj iz kojeg sposoban dentalni tehničar može izvesti nove zube, najčešće iz potpune keramike. Takvi zubi bolje su pozicionirani u zubnom luku, estetika je primamljivija, no mnogi zaboravljaju bitan detalj: takve zube je potrebno agresivno pobrusiti kako bi im se ispravio položaj, čime se nepovratno uništava zdrava zubna struktura, a kod jačeg brušenja ugrožen je i zubni živac koji je potom potrebno endodontski liječiti.

Zaključno možemo reći da je biološki trošak takve invazivnije opcije često previsok. Pacijent svakako ima pravo tražiti navedeni zahvat (nekomu se ne da nositi aparatić, netko želi brzo i povoljno rješenje itd.), ali pritom mora biti informiran o svim pozitivnim i negativnim stranama zahvata te o mogućim alternativnim zahvatima.

Brušenje zuba nije nužno loše; postoje indikacije kada je najbolje izbrusiti preostale zube i staviti ih pod keramičke krunice (npr. jače oštećeni, tamni, liječeni zubi s brojnim ispunima ili postojećim neadekvatnim zubnim krunicama) te tako pojednostavniti terapiju. S druge strane, napretkom digitalne tehnologije otvaraju se nove mogućnosti za prethodno opisane situacije. Fiksne aparatiće koji su donedavno bili jedina opcija za ispravljanje zuba danas polako, ali sigurno nadopunjuju ili čak zamjenjuju sustavi prozirnih aparatića za zube (clear aligners).

Protokol“ABB” (Align, Bleach, Bond, IAS Academy, London, UK) upotrebljava pozitivne strane opisane tehnologije te clear aligneri postaju prvi korak u multidisciplinarnom, minimalno invazivnom pristupu, tzv. orto-restorativnoj terapiji.

Aligneri su relativno ugodniji za nošenje od tradicionalnih fiksnih aparatića, manje vidljivi, terapije često traju kraće, a higijena se lakše održava. Iako se zubi na kraju ovakve terapije relativno brzo i ciljano postave u bolji položaj, estetika ipak ne mora nužno biti u potpunosti zadovoljena. Naime, zubi se uslijed lošeg položaja nepravilno troše ili su od samog početka nepravilnog i nejednolikog oblika, a zbog nepovoljnih navika (pušenje, kava itd.) gube i boju.

Dakle, pomicanje zuba nerijetko je samo prvi korak prema ljepšem osmijehu. Tu se pacijentu nudi novi izbor; korekcija estetskim ispunom ili čak keramičkim ljuskicama (tzv. pretprotetska priprema). Prilikom odabira korekcija nepravilnosti estetskim ispunom, obitelj kompozita “Neo Spectra ST”, zahvaljujući nanokeramičkim česticama“SphereTEC” i optimiziranim matriksom smole nameće se svojom jednostavnošću, jednostavnim rukovanjem te sposobnošću mimikrije i uklapanja u većini situacija sa samo jednim tonom boje (u slučajevima protokola ABB to su većinom boje A1 ili A2), što ubrzava cijeli proces te ga i pacijentu čini financijski povoljnijim. Estetski promatrano, moguće je korigirati ili nivelirati incizalne razine, ali i gingivne razine.

Nepravilno konturirane gingivne razine moguće je jednostavno i brzo urediti npr. diodnim laserom u kirurškom načinu rada. Diodni laser valne duljine 445 nm predstavlja idealan izbor zbog svoje preciznosti, a navedena valna duljina ima iznimno dobru apsorpciju u tkivnim pigmentima, čime je i potencijal kolateralne termalne štete na okolno tkivo smanjen (radi se s manjim energetskim razinama nego kod ostalih valnih duljina uz istu ili bolju učinkovitost). Također, isti laser moguće je iskoristiti i za izbjeljivanje zuba, odnosno za fotoaktivaciju gela za izbjeljivanje.

Sve navedeno predstavlja minimalno invazivan, jednostavan i relativno jeftin pristup koji se može primijeniti u gotovo svakoj ordinaciji dentalne medicine. U nastavku slijede prikazi nekoliko slučajeva gdje su u orto-restorativnom protokolu “ABB” iskorišteni clear aligneri, kompozit Neo Spectra ST (boja A1) i lSiroLaser Blue laser 445 nm.

SLUČAJ 1:

Pacijent je nezadovoljan izgledom i položajem zuba, trošenjem istih te samim osmijehom. Učinjena je korekcija dubokog zagriza clear alignerima uz finalnu rekonstrukciju potrošenih incizalnih bridova kompozitom.

SLUČAJ 2:

Post-ortodontski recidiv – pacijentica je nezadovoljna potrošenim incizalnim bridovima, ali i zubima koji ne ispunjavaju bukalne koridore osmijeha te starim kompozitnim ispunima/ljuskicama na zubima 12 i 22. Nakon manjeg ortodontskog repozicioniranja alignerima, učinjeno je lasersko izbjeljivanje, dorada incizalnih rubova kompozitom, zamjena ispuna na 12, 22, rekonturiranje gingivnih razina lateralnih inciziva laserom te zamjena dotrajalih krunica na zubima 24 i 25.

SLUČAJ 3:

Pacijentica je nezadovoljna bojom zuba, dotrajalim ispunima, ali i položajem zuba u osmijehu. Učinjena je ortodontska korekcija položaja zagriza clear alignerima, izbjeljivanje laserom te zamjena starih ispuna na prednjim zubima, odnosno rekonstrukcija potrošenih incizalnih bridova.

Slučaj 4.

Nakon ispravljanja položaja zuba (22 u križnom zagrizu!) clear alignerima, zubi su laserski izbijeljeni, učinjeno je rekonturiranje gingive 12 te 22, potom rekonstrukcija zuba 22 kompozitom, zamjena ispuna na 11, 21 te je otvoren adekvatan prostor za keramičku krunu na zubu 35. Donja fronta incizalno je ispolirana dijamantnim diskovima.

Slučaj 5.

Pacijent je nezadovoljan izgledom prednjih zuba. Nakon ortodontske korekcije dubokog zagriza prednji zubi dovedeni su izvan traumatskog zagriza te su kompozitom rekonstruirani incizalni bridovi 12-22.

Slučaj 6.

Postortodontski recidiv; minimalnom intervencijom ispravljen je zub 12 iz križnog zagriza, zamijenjeni su ispuni na prednjim zubima uz prethodno lasersko izbjeljivanje te su kompozitom rekonstruirani potrošeni incizalni bridovi.

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna