Certitudo d.o.o. za zastupanje u osiguranju – partner ARAG SE u Hrvatskoj

Pravna služba, neosporno potrebna, mogu li si priuštiti Pravnu službu?!

Autor: Andrija Stojanović

Upotreba pozitivnih zakonskih propisa u zaštitu svojih prava i interesa vrlo je delikatan posao i u suradnji sa stručnjacima iz područja prava, pa čak i sa specijalizacijama iz pojedinog pravnog područja. Hrvatska ima više od 9000 propisa, od toga su veći dio podzakonski propisi, što ostvarivanje svojih prava čini još nedostupnijim i zahtjevnijim, a o financijskim rizicima da i ne govorimo. Uvijek moramo voditi računa o svojim financijama jer nam one omogućuju „normalan“ poslovni, pa i svaki drugi život. Ako dođemo u situaciju da imamo potrebu braniti svoja prava i interese, vodimo se idejom kako smanjiti financijske rizike koji prate takav posao. Troškovi odvjetnika, sudske pristojbe, drugi materijalni troškovi suda, troškovi vještačenja, troškovi svjedoka te mogućnost gubitka spora i preuzimanje troškova suprotne strane dovodi nas u dilemu treba li uopće pokrenuti neki spor čiji bi pozitivan rezultat doveo do zaštite naših prava. Kad sve stavimo na vagu, najčešće odustanemo i u naprijed se pomirimo da smo i ovoga puta nešto izgubili ili, u najboljem slučaju, „naučili“.

Kad uzmemo čitav niz propisa koji reguliraju našu profesiju, kao zdravstvenog djelatnika ili kao poslodavca u zdravstvu, onda se možemo još ozbiljnije zamisliti nad tim trebamo li se uopće upuštati u nekakve sporove, tumačenje ili upotrebu zakonskih propisa u svoju zaštitu izgleda još ne izvjesnije. Zakonske odredbe, kao što su: Zakon o obaveznim odnosima, koji definira odgovornost poslodavca, a definira da “za štetu koju zaposlenik u radu ili u vezi s radom prouzroči trećoj osobi odgovara poslodavac kod kojega je radnik radio u trenutku prouzročenja štete“, ili „poslodavac je dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja“ ili odgovornost zdravstvenog djelatnika koji definira obavezu: „Svatko je dužan uzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta“ ili dodatno, „sudionik u obveznom odnosu dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka)“.

Poslodavci u zdravstvu ne odgovaraju samo prema trećim osobama nego i prema vlastitim djelatnicima, pa tako zakon definira da je „poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima“. A ako to ne učini na zakonom predviđen način, dodatno odgovara sukladno članku: „Ozljeda na radu i profesionalna bolest koju je radnik pretrpio obavljajući poslove za poslodavca smatra se da potječe od rada i poslodavac za nju odgovara po načelu objektivne odgovornosti.“

Kad svemu navedenom dodamo i kaznenu odgovornost, prema Kaznenom zakonu, gdje su zdravstveni djelatnici dodatno diskriminirani jer samo oni mogu počiniti kaznena djela protiv zdravlja ljudi, glava XIX. Kaznenog zakona, gdje su navedene najgrublje povrede profesionalne dužnosti, onda nije ni čudo što internet vrišti od naslova kao što su:

 • AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI: Pravna nesigurnost osiromašila je Hrvatsku na svim razinama, zabrinutost zbog redukcije pravne sigurnosti i teškoća u ostvarivanju vladavine prava, do kojih je, među ostalim, došlo jer je velik broj zakona tijekom procesa usklađivanja s propisima Europske unije donesen po hitnom postupku, često i kada to nije bilo potrebno.
 • Obrtnici kao vjerovnici nisu ničime zaštićeni, osim formalnom sudskom zaštitom koja je skupa, spora i posve neučinkovita
 • „Pravna NEsigurnost“ predstavlja opći i kronični sindrom ukupnih društvenih i ekonomskih odnosa u Hrvatskoj.
 • Pravnu NEsigurnost, zapravo možemo nazvati i „hrvatskom bolešću“

„Pravna sigurnost” temeljna je pretpostavka sređenog života i djelovanja u svakoj sredini jer ona svakome jamči primjereno ostvarenje i zaštita prava i osobnih sloboda.

  Do „Pravne sigurnosti“ bez financijskih rizika!

Tim Certitudo uvijek je imao za cilj prepoznati potrebe svojih klijenata i osmisliti za njih najbolja rješenja kako bi ispunio njihove potrebe i očekivanja, a to smo učinili i ovaj put pa u suradnji s renomiranim njemačkim osiguranjem nudimo jedinstven proizvod Osiguranja troškova pravne zaštite, koji predstavlja pravo rješenje i nudi više nego vlastita pravna služba, a što je i vidljivo iz sažetka troškova koje generira Pravna služba usporedivo s troškovima osiguranja pravne zaštite:

           Pravna služba:

 • Zaposleni pravnici – pravosudni ispit?
 • Bruto 2 plaća, više od 13.000,00 kn na mjesec
 • Troškovi odvjetnika (ako nema pravosudni ispit)
 • Troškovi suda
 • Troškovi vještaka
 • Troškovi svjedoka
 • Materijalni troškovi na sudu
 • Putni troškovi

Osiguranje pravne zaštite:

 • Ujednačeni trošak premije osiguranja, npr. institucija do 100 zaposlenih, mjesečna premija manje od 3000,00 kn
 • Sve troškove sudskog spora pokriva ARAG osiguranje
 • U slučaju gubitka spora pokriva i troškove suprotne strane

Zašto vam je potrebno osiguranje troškova pravne zaštite?

 1. Imate kontrolu visine godišnjih troškova za osiguranje pravnih interesa
 2. Sebi i zaposlenima osiguravate dodatnu pravnu sigurnost
 3. Osiguranjem pravne zaštite osiguravate zaštitu pravnih interesa i u Hrvatskoj i u inozemstvu
 4. Uz racionalizaciju poslovanja time ograničite i predvidite troškove poslovanja
 5. Na raspolaganju vam je razgranata mreža odvjetnika u Hrvatskoj i europskim zemljama
 6. Posjetom odvjetniku i njegovim savjetom dobivate neovisno pravno mišljenje.

Osiguranje troškova pravne zaštite (PZ) za privatnu stomatološku ordinaciju (PSO)

Osiguranje PZ-a pokriva osiguranicima i sudske i izvansudske troškove:

 • Odvjetničke troškove
 • Troškove vještaka odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda
 • Troškove svjedoka i troškove tumača
 • Dodatne materijalne troškove (fotokopiranje na sudu i sl.)
 • Sudske troškove – takse odnosno paušalne pristojbe
 • Osiguranje pologa jamčevine do 100.000 EUR
 • Putne troškove za suđenje u inozemstvu
 • Troškove izvansudskih nagodbi, medijacija
 • Presudom određene troškove suprotne strane

I Opseg pokrića osiguranja pravne zaštite – PZ

 1. Za ordinacju:
 • Opća kaznena PZ
 • Opća odštetna PZ
 • PZ na području radnog prava
 • PZ na području socijalnog osiguranja
 • PZ ugovora o osiguranju
 • PZ na području nekretnina
 • PZ općeg ugovornog prava na gospodarskom području do parnične vrijednosti 20.000 €
 • PZ vozila za sva cestovna motorna vozila i prikolice te motorna plovila, koja su registrirana na ordinaciju ili privatnu osobu, i uključuju:
 • odštetno pravnu zaštitu
 • kazneno pravnu zaštitu
 • pravnu zaštitu vozačke dozvole
 • pravno zaštitu ugovora o vozilu ili plovilu
 • PZ ugovora o osiguranju
 • PZ savjetovanja (jedan usmeni pravni savjet kod odvjetnika mjesečno iz bilo koje pravnog područja)

 2. Za posloprimce, koji su zaposleni u ordinaciji u svezi s djelatnošću:

 • Opći kazneni PZ
 • Opći odštetni PZ
 • PZ na području socijalnog osiguranja

Kratak pregled rizika s praktičnim primjera:

 • Opća odštetna PZ – pokriće se odnosi na zaposlene i na privatnu stomatološku ordinaciju (u nastavku PSO) – odgovornu osobu
  • Pacijent je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji (PSO) uništio skupu opremu i ne želi nadoknaditi nastalu štetu. Uz pomoć odvjetnika, čije troškove nadoknađuje ARAG, podnosite odštetni zahtjev za nadoknadu štete.
 • Opća kaznena PZ – pokriće se odnosi na zaposlene i PSO – odgovornu osobu
  • Zbog jake alergijske reakcije na lijekove je pacijent doživio težak anafilaktički šok. Državni odvjetnik pokreće postupak po službenoj protiv stomatologa zbog grubog nemara. Odvjetnik štiti interese stomatologa te sve troškove odvjetnika, odnosno obrane, preuzima ARAG.
 • PZ na području radnog prava – pokriće se odnosi samo na PSO
  • Zbog svakodnevnog kašnjenja na posao ste uručili otkaz vašemu zaposleniku. Vaš bivši zaposlenik protiv vas podnese tužbu zbog nezakonitog otkaza radnog odnosa. Ako imate ugovorenu pravnu zaštitu, troškove obrane u slučaju tužbe preuzima ARAG.
 • PZ savjetovanja (jedan savjet na mjesec kod kontaktnog odvjetnika – 12 savjeta na godinu)

Vozila u privatnom vlasništvu i vlasništvu PSO-a

U pokriću su sva vozila, koja su u privatnom vlasništvu vlasnika ordinacije ili u vlasništvu same ordinacije (kredit, leasing…) i to za sljedeća pokrića koja se odnose na vozača i suputnike u vozilu:

 • Kazneni PZ
  • U prometnoj nesreći ozlijedili ste pješaka te je zbog uzrokovanih težih ozljeda pješaku, protiv vas pokrenut kazneni postupak. Troškove postupka te odvjetničkog zastupanja preuzima ARAG osiguranje.

Područje ugovornog prava

Ponuda uključuje i proširenje pokrića do parnične vrijednosti do 20.000 €. Posebna i vrlo važna stavka je kod ugovaranja pokrića pravne zaštite je da ono uključuje i članove obitelji osiguranika (vlasnika ordinacije) što uvelike olakšava funkcioniranje u nekim nenadanim, pravnim zavrzlamama.

U ovoj kombinaciji su u pokriću sukobi s dobavljačima, kao i sukobi koji se odnose na druge ugovorne odnose.

3. Za stomatologa i članove njegove obitelji

 • Opća kaznena PZ na privatnom i profesionalnom području
 • Opća odštetna PZ na privatnom i profesionalnom području
 • PZ općeg ugovornog prava – s proširenjem; osigurana zaštita obuhvaća i neprofesionalne samostalne djelatnosti do parnične vrijednosti 3500 €,
 • PZ ugovora o osiguranju
 • PZ vozača s:
 • odštetno pravnom zaštitom
 • kazneno pravnom zaštitom
 • pravna zaštita vozačke dozvole
 • PZ na području radnog prava (kao i poslodavac s pomoćnikom u kućanstvu), ali ne protiv osigurane ordinacije
 • PZ na području socijalnog osiguranja (kao i poslodavac s pomoćnikom u kućanstvu)
 • PZ vozila – za sva cestovna motorna vozila i prikolice te motorna plovila, koja su registrirana na ordinaciju ili na privatnika, i uključuju:
 • odštetno pravnu zaštitu
 • kazneno pravnu zaštitu
 • pravnu zaštitu vozačke dozvole
 • pravnu zaštitu ugovora o vozilu
 • PZ ugovora o osiguranju
 • PZ na području nekretnina (za objekte u vlastitoj upotrebi, koje osiguranik koristi isključivo u stambene svrhe (uključujući i zemljište do 2500 m2 s pripadajućom garažom/parkirnim prostorom).

Kratak pregled rizika s praktičnim primjerima:

Opseg pokrića na privatnom području (uključeni su bračni ili izvanbračni drugovi te djeca do 27 godine sukladno uvjetima):

 • Kaznenopravna zaštita
  • Zaprimili ste obavijest o prekršajnom postupku zbog remećenja javnog reda i mira. U prekršajnom postupku vas zastupa odvjetnik te takve troškove postupka preuzima ARAG.
 • PZ na području radnog prava
  • Nakon povratka s rodiljinog dopusta supruga osiguranika premještena je na drugo radno mjesto. Zbog neslaganja s odlukom poslodavca, supruga osiguranika odluči podnijeti tužbu pred radnim sudom. Troškove zastupanja odvjetnika i troškove postupka preuzima ARAG.
 • PZ vozača (kod upravljanja vozilom koje nije u Vašem vlasništvu): Kaznenopravna zaštita

S ugovorenim navedenim pokrićima, godišnja premija za ordinaciju s manje od deset ili deset zaposlenika ispod 300,00 kn na mjesec!!!

Certitudo d.o.o. za zastupanje u osiguranju – partner ARAG SE u Hrvatskoj

Osiguranje pravne zaštite – kraće PZ, u opsegu koji vam predstavljamo, u državama zapadne Europe poznato je već duže vrijeme jer je osiguravajuće društvo ARAG, specijalizirani osiguratelj za osiguranje PZ-a, osnovan još 1935 godine. S gotovo 1,7 milijardi EUR premije je ARAG nakon 80 godina od osnivanja najveća njemačka osiguravajuća kuća u obiteljskom vlasništvu, koja je prisutna u 16 europskih zemalja te u SAD-u.

Više informacija :

CERTITUDO d.o.o. za zastupanje u osiguranju
Podbrežje 24 | 10020 Zagreb | Croatia
Naši kontakti: hkdm@certitudo.hr , info@certitudo.hr
Telefoni: 01/5802 532, 098 340 540;
 
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna