Pored svih informacija, znanja i posjedovanja vještina, najvažnije kod cilja je da ga imate (Slika: Freepik)

Postavljanje ciljeva - put prema uspjehu

Zašto je važno imati ciljeve? Odgovor se nalazi u pitanju –  ako ne znate kamo idete, kako ćete znati da ste onamo stigli?!

Prije nego što naučimo kako ispravno postaviti ciljeve, moramo shvatiti svrhu ciljeva. U poslovnom okruženju ciljevi svakog zaposlenika trebali bi pridonijeti postizanju ukupnih strateških poslovnih ciljeva. Ovi poslovni ciljevi mogu biti ispravljanje trenutnih problema, poput slabog marketinga ili rasta poslovanja otvaranjem nove ordinacije. Ciljevi svakog člana osoblja, trebali bi podržati ciljeve definirane na razini ordinacije.

Da biste bolje razumjeli važnost postavljanja ciljeva, poslužit ćemo se citatom iz knjige dječje fantastike, napisane davne 1865., “Alisa u zemlji čudesa”. „Alisa lutajući susreće mačku. – Možeš li mi, molim te reći kojim putem trebam krenuti?- upita ju. A kamo želiš stići?-  uzvrati mačka. Ne znam- reče Alisa. Onda će te svaki put odvesti tamo-  završi mačka“.

Ovakve situacije često se događaju i u današnjem poslovnom okruženju. Poduzetnici i menadžeri stalno traže prave puteve, a često uopće ne znaju kamo točno žele stići i što točno žele postići. Tome pridonose nedovoljno definirani ciljevi, npr. biti uspješan u vođenju ordinacije, smanjiti troškove ili povećati broj pacijenata neučinkovito je za postizanje pravih rezultata. Također, čak i ako se tako postavljen cilj u nekoj mjeri  ostvari, pitanje je hoće li to stvarno biti uspjeh kakav smo željeli i hoćemo li u potpunosti biti zadovoljni ostvarenim rezultatima. Imati fokus iznimno je važno, jer ako ga nemamo, često se odlučujemo na kratkotrajnu dobit umjesto na dugoročni razvoj. To se događa kada nemamo strategiju i ne znamo kamo želimo doći jer jednostavno nemamo ciljeve. Tek onda kada shvatimo da se želje od ciljeva značajno razlikuju i počnemo pravilno definirati ciljeve, možemo doći do onakvih rezultata kakve želimo. To možemo postići definiranjem temeljnih dugoročnih ciljeva poduzeća, prilagođivanje smjerova poslovnih aktivnosti, odnosno određivanjem koncepcija i izborom resursa potrebnih za postizanje određenih ciljeva.

 Rezultat su toga  tri dimenzije:

  • ciljevi, dakle ono čemu se teži
  • plan akcija ili koncepcija, odnosno kako treba djelovati da bi se postigao cilj
  • potrebni resursi neophodni da se dođe do zacrtanog cilja.

Ciljevi su osnovni plan svake ordinacije, to su krajnje točke prema kojima se teži. Svaki sustav općenito, pa tako i poslovni sustav, ima ove osnovne ciljeve: kontinuitet funkcioniranja na postojećoj razini učinkovitosti, povećanje učinkovitosti i postizanje povoljnijeg omjera uloženih resursa i ostvarenih učinaka.

PLANIRANJE – Odredite što se želi postići i odlučite kako to ostvariti. Planiranje premošćuje jaz između onoga gdje smo sad i onoga kamo želimo stići.

ORGANIZIRANJE –  Pripremiti zadatke, ljude i ostale resurse kako bi se obavio posao.

VOĐENJE – Potaknuti ljude da učinkovitije rade kako bi se postigli što bolji rezultati.

KONTROLA – Mjerite izvršene zadatke i poduzimanje akcije kako bi se postigli željeni rezultati.

Kvalitetno definirani ciljevi opisani su kao S.M.A.R.T. ciljevi (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time framed):

  • Specifičan – Specific:

Ciljevi koje odredite zajedno sa zaposlenikom trebali bi biti izravni i dobro definirani u skladu s onim što želite da se dogodi, jednostavni te odgovaraju na pitanja ŠTO? treba napraviti i ZAŠTO? to treba napraviti (svrha za organizaciju i zaposlenika).

  • Mjerljiv – Measurable :

Mjerljiv cilj odgovara na pitanje KAKO ćemo znati da je rezultat postignut i kako ćemo to provjeriti. Ako nemate načina na koji biste izmjerili cilj, izvršavanje takvog cilja ne možete kontrolirati. Možete ga, primjerice, definirati na mjereći veličinu učinka na radnom zadatku ili napredak na vještini koja je zaposlenikova slaba strana.

  • Dostižan – Achievable :

Kada definirate cilj, bitno je prepoznati vještine i mogućnosti zaposlenika te definirati cilj koji je dostižan. Ako cilj definirate previsoko, ne uzimajući u obzir činjenicu kako će ga zaposlenik teško postići, naći ćete se u situaciji gdje se zaposlenik ne trudi postići zadani cilj. Točnije, zaposlenik neće krenuti izvršavati radnje potrebne da se cilj ostvari jer vjeruje da ga uopće nije moguće ostvariti.

  • Realan – Realistic :

Cilj bi trebao biti realan, ali i donekle težak (motivirajući). Ako definirate prelagan cilj, zaposlenik brzo gubi motivaciju za dostizanjem istog. Kada govorimo o realističnosti cilja, bitno je da odbacimo izvrsne načine funkcioniranja i kreiramo cilj unutar realističnih uvjeta gdje ste već primijetili mogućnost javljanja pogreške tijekom procesa dolaska do cilja.

  • Vremenski definiran – Time framed :

Bitno je definirati prihvatljiv period unutar kojeg bi ciljevi trebali biti ostvareni. Ako cilj nije postignut u zadanom roku, potražite uzrok takvog ishoda. Ako i dalje pronalazite prostor za napredak zaposlenika, ponovno krenite u definiranje ciljeva. Dobro je ciljeve unaprijed vremenski definirati u tri razine; kratkoročni – unutar 30 dana; srednjoročni – do godinu dana; dugoročni – više od godinu dana.

Kako bi svi zaposlenici mogli u potpunosti biti uključeni u postizanje definiranog cilja, moraju za njega biti motivirani. Motivacija je glavni faktor i pokretač svega, pa tako i postizanja zadanih ciljeva. Kada vidite da zaposlenici nisu na „očekivanoj razini“ izvršavanja zadataka, koristite dva iracionalna pitanja kako biste saznali što ih „žulja“.

Na ljestvici od 1 do 10 (1 je nimalo, 10 je totalno spreman) koliko si ti spreman učiniti? Nakon odgovora odmah postavite drugo pitanje. Zašto nisi odabrao manji broj? To će pitanje svakoga iznenaditi, ali i potaknuti sugovornika da vam kaže točno koji su njegovi pogledi (strahovi) u vezi s izvršenjem zadatka.

Dobro osmišljeni ciljevi imaju iznimnu moć da čovjeka dovedu do željenih rezultata. Ako su kreirani točno prema uputama, pobuđuju veliku motiviranost, fokusiraju njegovu pažnju i ponašanje štiteći ga od suvišnih aktivnosti. Ciljevi potiču korištenje svih resursa, razvijaju kreativnost u pronalasku različitih rješenja, čine nas upornim, dosljednim, nepokolebljivim, veselim i optimističnim. Posao, kao i sam život, bez kvalitetnih ciljeva besmislen je i sliči stalnoj jurnjavi za obavljanjem mnoštva svakodnevnih aktivnosti za koje čovjek i ne zna čemu uopće služe. Važno je imati u vidu da ciljevi, ako nisu zapisani, ostaju samo na razini želje.

Pored svih informacija, znanja i posjedovanja vještina, NAJVAŽNIJE KOD CILJA JEST – DA GA IMATE.

 

Autor: Ivica Kocman, business trainer

Objavljeno u časopis Dental Tribune Hrvatsko izdanje

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna