Održavanje implantata

Temelji za prevenciju periimplantnih bolesti

Zubni implantati revolucionarizirali su stomatologiju, no kako je to dobro poznato, ne bez komplikacija. Godišnje se u svijetu ugradi približno 12 milijuna implantata, što znači da je velika populacija pacijenata u riziku od razvoja periimplantitisa. Kako bi se stvorili najbolji uvjeti za dugotrajne rezultate, svi ti pacijenti trebaju individualiziranu terapiju (oralnu njegu), temeljenu na detaljnoj procjeni rizika.

Postavljanje temelja za uspješno održavanje implantata

Važno je imati na umu da implantološka obrada počinje i prije same ugradnje implantata. Najprije treba odlučiti je li rehabilitacija zubnim implantatima najbolja opcija liječenja za specifičnu osobu. Drugo, potrebno je osigurati da je suportivna terapija lako dostupna. Ključno je informirati pacijenta o potrebi doživotnog održavanja i samostalne optimalne kontrole plaka, kao i o mogućim rizicima. Tako se već u ovoj fazi postavljaju temelji za uspješan ishod liječenja.

Periimplantatne bolesti su česte i već samo postavljanje implantata u oralnu okolinu predstavlja rizik za razvoj bolesti zbog stvaranja biofilma na površini implantata. Periimplantatna bolest je skupni naziv za periimplantatni mukozitis, upalnu leziju koja se nalazi u periimplantatnoj sluznici, i periimplantitis, stanje koje također uključuje potpornu kost. Na razini bolesnika, navodi se učestalost periimplantnog mukozitisa 18,5-74,2%, a odgovarajuća brojka za periimplantitis je 8-28%. Nedosljednost u brojkama prevalencije između studija navodno je posljedica razlika u dizajnu studija i definicijama bolesti.

Individualno prilagođeno održavanje je ključno

Prevencija razvoja bolesti ili ponovnog pojavljivanja bolesti uvijek mora biti primarni cilj programa održavanja. Takav program potrebno je individualno prilagoditi osobnom profilu rizika pacijenta, te ga je s vremenom također potrebno ponovno procijeniti. Loša oralna higijena i pušenje cigareta često se spominju kao čimbenici rizika za razvoj periimplantatne bolesti. Parodontitis preboljen u prošlosti i parodontitis koji je u tijeku također se smatraju čimbenicima rizika, iako se pacijenti uspješno liječeni od parodontitisa koji se pridržavaju programa parodontopatije ne moraju automatski klasificirati kao rizični pacijenti. Ostali čimbenici rizika su submukozni ostaci cementa, loše kontrolirani dijabetes i više od tri ugrađena zubna implantata.

Implantat s periimplantitisom. Čišćenje s TePe Compact Tuft™ četkicom


Ne postoji konsenzus o idealnom intervalu između kontrolnih pregleda tijekom faze održavanja. Optimalni interval očito se razlikuje s obzirom na profil rizika pacijenta, kao i na sposobnost pacijenta da provodi oralnu kućnu njegu u skladu s preporukama. Dok edukacija pacijenta počinje već prije postavljanja implantata, od iznimne je važnosti osigurati da se edukacija u kombinaciji s treniranjem provodi tijekom cijelog programa održavanja.

Procjena razine oralne higijene

Prilikom kontrolnog pregleda od velike je važnosti procijeniti razinu provođenja osobne oralne higijene pacijenta i potražiti znakove bolesti poput crvenila i oteklina, kao i krvarenja pri nježnom sondiranju, što je, prema nekoliko izvora, ključni parametar za dijagnosticiranje periimplantnog mukozitisa. Otkrivanje ranih znakova periimplantatne bolesti od velike je važnosti kako bi se spriječilo daljnje napredovanje bolesti. Periimplantatni mukozitis je reverzibilna bolest, ali, ako se ne liječi, može napredovati u mnogo teži slučaj periimplantitisa. Liječenje periimplantnog mukozitisa uključuje mehanički debridman površine implantata, pojačanu optimalnu oralnu higijenu i, eventualno, ispiranje antiseptičkim sredstvima kao dodatnu terapiju.

Čimbenici rizika i uspjeha

Kontrola nakupljanja biofilma na površini implantata značajna je za zdravlje periimplantata. Prema studijama, loša oralna higijena smatra se jednim od najkritičnijih čimbenika rizika za razvoj periimplantatne bolesti, dok je dobra kontrola plaka jedan od najvažnijih čimbenika uspjeha i predvidljivosti periimplantnog liječenja. Postoje također indikacije da će se u periimplantnoj sluznici pojaviti jači upalni odgovor zbog nakupljanja plaka oko implantata, u usporedbi s reakcijom tkiva na nakupljanje plaka oko prirodnih zuba. Studije na životinjama također potvrđuju da će lezija biti ozbiljnija u sluznici periimplantata nego u tkivu oko prirodnih zuba.

Usmjeravanje bolesnika na pravilnu brigu o sebi

Kako bi zadovoljili različite potrebe oralne higijene, na tržištu je dostupan široki spektar pomagala za čišćenje. Za čišćenje prostora između implantata preporučuju se interdentalne četkice odgovarajuće veličine ili konac, a za ostala mjesta preporučuje se korištenje obične četkice u kombinaciji sa specijalnim četkicama prema potrebama pacijenta. Odgovornost terapeuta je uputiti pacijenta koje je najprikladnije pomagalo, te ga educirati o načinu uporabe i pobrinuti se da ovlada tehnikom. Nakon toga, na pacijentu je odgovornost da provodi svakodnevnu oralnu kućnu njegu prema uputama terapeuta. Potrebno je pacijentu istaknuti važnost provođenja dobre oralne higijene radi održavanje zdravlja periimplatata i uspjeha liječenja.

Podizanje svijesti pacijenta o vlastitoj odgovornosti, u pogledu pozitivnog ishoda, mora biti prirodni dio edukacije pacijenata. Kako bi se pacijentu olakšala dobra kontrola plaka, protetska suprastruktura mora biti dizajnirana tako da omogućuje pristup kako bi se moglo očistiti oko implantata.

 S obzirom na sve navedeno, evidentno je da je pacijent jako ovisan o terapeutu i dobro osmišljenom programu održavanja. U populaciji s periimplantnim mukozitisom, istraživanja pokazuju da oni koji nisu uključeni u program održavanja imaju visoku učestalost periimplantitisa.

Stoga je dobro osmišljen program održavanja koji uključuje edukaciju pacijenata preduvjet za sprječavanje razvoja i progresije bolesti.

Zaključak

Nadomještanje zuba koji nedostaju zubnim implantatima dobro je uhodan i priznat tretman. Stvaranje najpovoljnijih uvjeta za liječenje temeljno je za prevenciju bolesti, a dugoročni ishod ovisi o nekoliko čimbenika, a posebno o kontroli biofilma. Pacijent se oslanja na stručnu edukaciju, kvalitetnu podršku i kontrolu plaka koju sam provodi, što zajedno utire put za dugotrajne, idealno i doživotne prednosti uspješne implantološke rehabilitacije.

 

Autor: Anna Nilvéus Olofsson,DDS Specialist Paediatric Dentistry Odont. Lic.,
Objavljeno u časopisu Dental Tribune Hr. 4-2023.
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna