Istraživači u Japanu otkrili su da su zdravstvena uvjerenja i oralno-zdravstvene navike jaki pokazatelji spremnosti na redovite stomatološke preglede. (Fotografija: Portrait Image Asia/Shutterstock)

Novo istraživanje proučava čimbenike koji utječu na volju za odlaskom na stomatološke preglede

OKAYAMA, Japan: Prema Panameričkoj zdravstvenoj organizaciji, devet od deset ljudi izloženo je riziku od neke vrste oralne bolesti, što se može ublažiti zdravim navikama i redovitim stomatološkim pregledima. Istraživanje čimbenika koji utječu na volju za redovitim stomatološkim pregledima može poslužiti kao informacija o javnozdravstvenoj komunikaciji i drugim načinima motiviranja pacijenata. Istraživači u Japanu otkrili su da su pacijenti koji će najvjerojatnije zakazati stomatološki pregled oni koji razumiju dobrobit pregleda u prevenciji bolesti i oni s postojećim pozitivnim ponašanjem u vezi s oralnim zdravljem.

Evaluacije su uključivale usmeno ispitivanje i upitnik koji je osim pitanja o oralnom zdravstvenom statusu i ponašanju ispitivao i spremnosti sudionika da poboljšaju svoje cjelokupno zdravlje prema određenom modelu uvjerenja o zdravlju, kao i njihov odgovor na scenarij izbjegavanja rizika. Upotrijebljeni model nastoji objasniti zdravstveno ponašanje u smislu uvjerenja pojedinca povezanih sa zdravstvenim ponašanjem, primjenom koncepata kao što su percipirana osjetljivost, dobrobiti i zapreke, kako bi objasnili spremnost na djelovanje. Pojedinci neskloni riziku skloni su donositi odluke na temelju izbjegavanja rizika od potencijalno negativnog ishoda.

Rezultati su pokazali da su sudionici, kada je vjerojatnije da će se suočiti s rizikom od negativnog zdravstvenog ishoda osim jasne koristi, bili više motivirani uključiti se u preventivne zdravstvene radnje. Istraživači su također otkrili značajnu pozitivnu povezanost između spremnosti na stomatološki pregled i oralnog zdravstvenog ponašanja poput čišćenja koncem ili upotrebe interdentalnih četkica.

Tim je sugerirao da je korelacija nastala zbog samoučinkovitosti, koncepta u zdravstvenom modelu temeljenim na uvjerenju da netko može poduzeti radnje potrebne za postizanje određenog ishoda. Može se očekivati da će averzija prema riziku potaknuti ljude na usvajanje zdravog ponašanja; međutim, averzija prema riziku nije dokazana kao čimbenik za zakazivanje stomatološkog pregleda. Istraživači sugeriraju da se ovo otkriće može pripisati relativno mladoj dobi anketirane populacije, s obzirom na to da su prethodna istraživanja pokazala da mladi ljudi imaju manju averziju prema riziku te su stoga preporučili daljnja istraživanja kako bi se analizirala povezanost između ovih čimbenika. Status oralnog zdravlja mjeren oralnim pregledom nije povezan sa spremnošću na redovite preglede.

Istraživanje pod naslovom “The impact of oral health behaviors, health belief model, and absolute risk aversion on the willingness of Japanese university students to undergo regular dental check-ups: A cross-sectional study” (Utjecaj ponašanja u vezi s oralnim zdravljem, modela uvjerenja o zdravlju i apsolutne averzije prema riziku na spremnost japanskih sveučilišnih studenata da se podvrgnu redovitim stomatološkim pregledima: presječno istraživanje), objavljeno je u studenom 2022. u časopisu „International Journal of Environmental Research and Public Health“.

 
 
 
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna