Moderno uređen novi znanstveni laboratorij Stomatološkog fakulteta ( Fotografija @Stomatološki fakultet - Zagreb)

Novi znanstveni inkubator Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

Od početka 2023. godine, Stomatološki fakultet u Zagrebu ponosi se Središnjim znanstvenim laboratorijem. Laboratorij zauzima površinu od oko 40 m2, a nalazi se u središnjici Stomatološkog fakulteta u Gundulićevoj 5. Iako je na fakultetu i ranije postojao manji laboratorij u manjem prostoru na Zavodu na dentalnu antropologiju koji je velikodušno ustupio prof. Hrvoje Brkić kao njegov predstojnik, ovo je prvi put u povijesti Stomatološkog fakulteta da postoji zajednički prostor isključivo namijenjen provođenju znanstvenih istraživanja.

Laboratorij je plod zajedničkog rada uprave Stomatološkog fakulteta predvođenog dekanicom prof. dr. sc. Zrinkom Tarle, kao i prošlih i tekućih projekata Hrvatske zaklade za znanost i potpora Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet je osigurao potrebnu infrastrukturu: prostor i suvremeni namještaj individualno prilagođen potrebama stomatoloških ispitivanja. Nekoliko je projekata Hrvatske zaklade za znanost pridonijelo s nabavom kapitalne znanstvene opreme: „Biomimetički inteligentni kompozitni sustavi“ (IP-2019-04-6183) voditeljice prof. dr. sc. Zrinke Tarle, „Istraživanje i razvoj novih mikro- i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini“ voditeljice prof. dr. sc. Ivane Miletić te „Analiza zuba u forenzičnim i arheološkim istraživanjima“ (IP-2020-02-9423) voditelja prof. dr. sc. Hrvoja Brkića. Prodekanica za znanost, prof. Silvana Jukić Krmek bila je inicijator za nabavu nekoliko važnih uređaja koji su nabavljeni zajedničkim sredstvima potpora Sveučilišta u Zagrebu.

Jedan od najvrjednijih uređaja koje laboratorij posjeduje je napredni infracrveni spektrometar s Fourierovom transformacijom i primjenom prigušene unutarnje refleksije (ATR-FTIR, Nicolet iS50 FTIR Advanced KBr Gold Spectrometer) koji se prvenstveno upotrebljava za određivanje stupnja konverzije u realnom vremenu, kao i drugih polimerizacijskih karakteristika kompozita i sličnih materijala na bazi polimera. Mogućnosti FTIR uređaja su daleko veće pa se s njim mogu identificirati i nepoznati kemijski spojevi poput precipitata kristala. Na uređaju za univerzalno testiranje mehaničkih svojstava materijala (Inspekt duo 5kN) može se mjeriti savojna čvrstoća i modul elastičnosti, kompresivna sila, vezna čvrstoća adheziva te mnoge druge mehaničke karakteristike. Posebno je važan termocikler (Thermocycler, SD Mechatronik) koji omogućuje ubrzano starenje materijala kako bi se simuliralo ponašanje u ustima. Osim njih, laboratorij posjeduje asimetričnu centrifugalnu miješalicu na kojoj se mogu homogeno zamiješati dvo- i višekomponentni materijali. Neki od manjih uređaja, ali ne manje vrijednih za znanstveni rad su: tvrdomjer (CSV-10, ESI Prüftechnik GmbH), spektrometar za vidljivu svjetlost polimerizacijskih uređaja (MARC Light Collector), Isomet pila, UV/VIS spektrometar (GENESYS 180 Double Beam UV-Vis), termovizijska kamera (Flir ETS320), pH metar (Orion new style DUAL STAR pH/ISE benchtop meter) te druga sitnija oprema. Time se gotovo potpuno ispunio prostorni kapacitet laboratorija.

Znanstveni rezultati uvijek moraju biti odgovor na kliničke probleme u stomatologiji, poput sekundarnog karijesa, trošenja ili oštećenja restauracija. Novi laboratorij je opremljen kako bi se u njemu mogla provesti potpuna fizikalno-kemijska karakterizacija dentalnih materijala i simulirati njegovo starenje. Osim toga, tu se dizajniraju i izrađuju novi materijali.

Od otvorenja, laboratorij je svakodnevno u pogonu. Osim nastavnog osoblja Stomatološkog fakulteta, u njemu rade i doktorandi Poslijediplomskog doktorskog studija te studenti integriranog studija koji u suradnji s mentorima sudjeluju u znanstvenim aktivnostima izbornog predmeta Projekt, ili diplomskog rada. Znanstvena aktivnost Stomatološkog fakulteta pojačana je u posljednjih nekoliko godina. Objavljuje se u časopisima s visokim faktorima odjeka. Novi laboratorij i izvrsni uvjeti za rad u njemu svakako će inspirirati još veću produktivnost Stomatološkog fakulteta kako bi se generiralo više znanstvenih projekata, publiciralo više radova i poboljšala reputacija Stomatološkog fakulteta na svjetskoj i europskoj razini.

Autor: izv. prof. dr. sc. Danijela Marović, Zavod za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu

 

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna