Novi doprinos razvoju znanosti na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu

Već je poznato da se najviše znanstvenih i kliničkih istraživanja u dentalnoj medicini obavlja na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. To je potvrđeno nedavnim otvaranjem novih prostora za znanstveno-istraživački rad u Gundulićevoj 5, uz postojeći Laboratorij za tvrda zubna tkiva. U novom se laboratoriju istraživanja poglavito provode na dentalnim materijalima.

Istraživanja uglavnom financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) Sveučilišta u Zagrebu te međunarodni projekti s kojima fakultet ima zasnovanu suradnju. Jedan od novih projekata koji je Hrvatska zaklada za znanost odobrila u prosincu 2023. godine je projekt pod nazivom: “Modifikacija strukture i vezne površine biomaterijala i tvrdih zubnih tkiva“, IP-2022-10-6065, na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu voditeljice prof. dr. sc. Ivane Miletić.

Projekt je potaknut činjenicom da se suvremeni pristup u dentalnoj medicini temelji na upotrebi materijala koji obnavljaju tvrda zubna tkiva ili na poticanju tkivnog odgovora. Idealni materijal koji bi u potpunosti udovoljio svim zahtjevima još uvijek nije pronađen jer se pokušava naći balans između optimalnih mehaničkih svojstva te preventivnog i terapijskog djelovanja materijala, a uzimajući u obzir složeno i promjenjivo oralno mikrookruženje. S obzirom na to, cilj je novog projekta ispitati nove eksperimentalne i komercijalno dostupne biomaterijale u interakciji s tvrdim zubnim tkivima te utjecaj modifikacije vezne površine tvrdih zubnih tkiva djelovanjem lasera i zračne abrazije na njihovo ponašanje u dinamičkim uvjetima. Ispitivanje svojstava eksperimentalnih staklohibridnih cemenata uključit će ispitivanje mehaničkih i kemijskih svojstava eksperimentalnih materijala modificiranih organskom smolom te primjenom analoga nekolagenih proteina (NCP).

Ispitat će se kemijska svojstva, tj. kinetika otpuštanja fluoridnih iona u neutralnim uvjetima i kalcijevih iona u uvjetima neutralnog pH i kiselim uvjetima, čvrstoća svezivanja za tvrda zubna tkiva nakon obrade laserom i zračnom abrazijom te remineralizacijski potencijala eksperimentalnih materijala.

Ispitivanje svojstava eksperimentalnih bioaktivnih kalcij-silikatnih cemenata koji se upotrebljavaju u endodonciji obuhvatit će testiranje tlačne čvrstoće te test mikrotvrdoće, čvrstoće svezivanja u dinamičkim uvjetima eksperimentalnih bioaktivnih kalcij silikatnih materijala u retrogradnim kavitetima izrađenim s različitim tehnikama.

Osim samih materijala analizirat će se novi protokola ispiranja i njihov utjecaj na čvrstoću svezivanja i dubinu penetracije kalcij-silikatnog cementa te će se provesti ispitivanja bioloških svojstava: bioaktivnosti te citotoksičnosti i genotoksičnosti eksperimentalnih bioaktivnih kalcij-silikatnih cemenata. Osnovni istraživački problemi ovog projektnog prijedloga su procijeniti kakav je učinak upotrebe analoga nekolagenih proteina i/ili polimera na kemijska, mehanička i biološka svojstva biomaterijala koji se primjenjuju u dentalnoj medicini te utjecaj modifikacije površine tvrdih zubnih tkiva (laser, UZV, zračna abrazija) na njihovo svezivanje. Očekivani rezultati su poboljšanje mehaničkih i kemijskih svojstava eksperimentalnih biointeraktivnih restaurativnih materijala i bioaktivnih kalcij-silikatnih cemenata uz stimulaciju reparacije tvrdih zubnih tkiva. Dobiveni rezultati doprinijeli bi izradi smjernica za klinički protokol pripreme tvrdih zubnih tkiva novijim metodama kako bi se ostvarilo optimalno svezivanja materijala pri restaurativnim i endodontskim postupcima.

Svrha je projekta doprinijeti boljem razumijevanju bioloških, kemijskih i mehaničkih svojstava ispitivanih materijala kako bi se dale jasnije smjernice za njihovu kliničku primjenu. Projekt je interdisciplinaran, a tim znanstvenika čine istraživači koji su djelatnici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Instituta za medicinska istraživanja i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Na projektu također sudjeluju prof. dr. sc. Salvatore Sauro sa Sveučilišta CEU, Cardenal Herrera, Valencija, Španjolska i prof. dr. sc. Matthias Zehnder sa Sveučilišta u Zürichu, Švicarska.

U okviru projekta dobiveni rezultati planiraju se objaviti u znanstvenim časopisima s visokim čimbenikom odjeka te prezentirati na domaćim i inozemnim konferencijama. Projektom je predviđeno uključenje novih doktorskih i postdoktorskih istraživača u znanstveni rad.

Rezultatima ovog projekta pacijentima će se omogućiti brže i učinkovitije liječenje uz očuvanje prirodnih zubnih tkiva. To će u konačnici rezultirati popravljanjem inače loše javnozdravstvene slike oralnog zdravlja populacije te doprinijeti širem napretku u području dentalne medicine.

 Autori:
Dr. sc. Ivan Šalinović, Prof. dr. sc. Ivana Miletić
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu
Objavljeno u časopisu  Dental Tribune Hr 1-2024
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna