Mobilno protetsko rješenje na implantatima retinirano sustavom dvostrukih kruna. Alternativa po pitanju kvalitete sve popularnijim fiksnim “full arch” radovima?

Autor: Matej Kuliš, dr. med. dent., spec. stom. protetike

Prikaz slučaja:

Dentalni implantati već se desetljećima uspješno upotrebljavaju za liječenje bezubih pacijenata kako bi se poboljšala potpora, funkcija i najvažnije stabilnost nošenja protetskih nadomjestaka. Mobilni protetski nadomjesci (removable dental prosthesis – RDP) preporučuju se kao opcija liječenja bezube čeljusti opskrbljene implantatima jer omogućuje izvrsnu kontrolu nakupljanja plaka i time značajno smanjuju mogućnost nastanka periimplantitisa u usporedbi s fiksnim protetskim nadomjescima. Upotreba dvostrukih kruna (DK) metoda je koja se već dugo primjenjuje kao jedno od protetskih rješenja za zbrinjavanje pacijenata s jako reduciranom denticijom, ali i za one s bezubom čeljusti. Ovaj članak prikazuje implantološko-protetsku rehabilitaciju bezube donje čeljusti isključivo s implantatima ojačanim mobilno protetskim nadomjeskom retiniranim sustavom dvostrukih kruna.

Tijekom kirurškog zahvata ugrađena su četiri implantata BEGO Semados RSX s pomoću kirurške šablone koja je izrađena na osnovi virtualnog plana. Zbog zadovoljavajuće širine keratinizirane gingive, ugradnja implantata napravila se gotovo bez odizanja režnja. Implantati su bili opterećeni imedijatno, a stara potpuna proteza prenamijenjena u privremenu protezu retiniranu sustavom dvostrukih kruna. Na implantate su imedijatno postavljene definitivne nadgradnje (BEGO Semados PS TiA GH 2.5 – 4) koje su bile zategnute prema propisanom okretnom momentu te se u narednim zahvatima više nisu skidale prema konceptu One abutment – one time. Nakon dva mjeseca izrađena je definitivna proteza upotrebom primarnih krunica (ZrPC) izrađenih od cirkonijeva dioksida i sekundarnih krunica (GeSC) izrađenih od galvaniziranog zlata. ZrPC cementirani su na definitivne nadogradnje koje su bile postavljene prilikom ugradnje implantata. GeSC su intraoralno adhezijski cementirani u titanijsku konstrukciju proteze, preko koje je uzet funkcijski otisak. Slijedila je predaja konačnog rada i upute pacijentu.

4. Postava implantata BEGO Semados RSX u regijama 33, 36, 43 i 46. Postavljanje otisnih transfera PS OTI za otvorenu tehniku neposredno nakon ugradnje implantata

 

5. PS TiA definitivne nadogradnje, provizorne sekundarne krune napravljene iz hladno polimerizirajućeg akrilata (Pattern resin GC), prepravljanje stare proteze u privremenu protezu, intraoralno povezivanje s hladno polimerizirajućim akrilatom sekundarnih struktura s privremenom protezom

 

6. Imedijatna privremena proteza na sustavu dvostrukih kruna – imedijatno opterećenje

Kliničke studije s dugogodišnjim praćenjem pokazuju visok postotak preživljavanja i visoku uspješnost na implantatima ojačanim RDP-om retiniranim sustavom dvostrukih kruna. One također omogućuju imedijatno opterećenje implantata, što je dokazano objavljenim primjerima prikaza slučaja i kliničkim studijama odrađenim na većem broju radova. Imedijatno opterećeni RDP retiniran sustavom DK također pokazuju visok postotak uspješnosti > 90 %. Intraoralnim cementiranjem GeSC u konstrukciju proteze postiže se precizno i potpuno pasivno nalijeganje, dok se kod fiksnih multi-implantatnih nadomjestaka retiniranih vijkom čini gotovo neizbježno potpuno pasivno nalijeganje konstrukcije. Upotreba primarnih krunica od cirkonijeva dioksida osim značajno ljepše estetike, potpuno uklanja trošenje protetskih komponenti u kombinaciji sa sekundarnim krunicama iz galvaniziranog zlata. To znači da ne dolazi do gubitka retencije protetskih komponenti nakon dužeg razdoblja upotrebe, što potvrđuju i studije s višegodišnjim praćenjem na većem broju primjera.

Možemo zaključiti da mobilni protetski nadomjesci na implantatima ojačanim retiniranim sustavom dvostrukih kruna predstavljaju pouzdano protetsko rješenje za pacijente bez zuba liječenih s najmanje četiri implantata po luku.

7. Putna proteza s primarnim ZrO2, sekundarne krune iz galvaniziranog zlata, titanijska konstrukcija proteze

 

8. Primarne ZrO2 krunice cementirane na PS TiA-i definitivne nadogradnje, sekundarne krune iz galvaniziranog zlata, intraoralno adhezijsko cementiranje sekundarnih galvanostruktura u konstrukciju proteze

Komentar autora na prikazan slučaj:

Spomenuti radovi predstavljaju jedno od najuspješnijih rješenja u implanto-protetici, što također potvrđuju kliničke studije s višegodišnjim (deset godina i više) praćenjem takvih radova. Osim toga kod bezubih pacijenta i onih s većim brojem nedostajućih zubi radi se nezadovoljavajuća širina keratinizirane sluznice i same “glomaznosti” protetskih konstrukcija preporučuju mobilne protetske konstrukcije jer omogućuju pacijentu sveukupno lakše održavanje adekvatne oralne higijene koja je temelj dugoročne uspješnosti. Tako se smanjuje rizik za nastanak bioloških komplikacija na implantatima (mukozitis i periimplantitis), a time i gubitak implantata, što za posljedicu ima neuspješan rad i komplikacije povezane s time.

Protetski radovi s dvostrukim krunama pacijentima omogućuju sigurnost fiksnog rada te lakoću održavanja mobilnog rada, što nama terapeutima donosi mirnu savjest nakon predaje gotovog rada. Osim toga omogućuje i jednostavno održavanje na kontrolama s manje utrošenog vremena jer nema potrebe za odvijanjem rada i neugodnostima koje takav postupak donosi.

Referencije:

  1. Romanos GE, May S, May D. Treatment concept of the eden- tulous mandible with prefabricated telescopic abutments and immediate functional loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2011; 26:593–597.
  2. Romanos GE, May S, May D. Implant-supporting telescopic maxillary prostheses and immediate loading. Clin Implant Dent Relat Res. 2014;16:412–418.
  3. Wolfart S. Implant prosthodontics a patient oriented strategy. Berlin: Quintessence publishing, 2016;340-343
  4. Greven B, Luepke M, von Dorsche SH. Telescoping implant prostheses with intraoral luted galvano mesostructures to improve passive fit. J Prosthet Dent. 2007;98(3):239–244.
  5. Rinke S, Buergers R, Ziebolz D, Roediger M. Clinical outcome of double crown-retained implant overdentures with zirconia primary crowns. J Adv Prosthodont. 2015;7(4):329-
  6. Frisch E, Ziebolz D, Rinke S. Long-term results of implant-supported over-dentures retained by double crowns: a practice-based retrospective study after minimally 10 years follow-up. Clin Oral Implants Res. 2013;24(12):1281-
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna