Dugoročno stabilni rezultati – funkcijski i estetski

Često je rehabilitacija pacijenata s poremećenom funkcijom i izrazito abradiranim zubima velik izazov. U mnogim slučajevima pogrešno se postavi dijagnoza, a zbog estetskih rezultata zanemari se funkcija. Stomatološka rehabilitacija – ako je uspješna i ostane stabilna tijekom duljeg razdoblja – važna je za oporavak stomatognatog sustava. Pritužbe koje su tako česte kod temporomandibularne disfunkcije (TMD), npr. glavobolja, bolovi u leđima i ostali skeletni bolovi, mogu se vratiti ako se restauracijama ne postignu dugoročno stabilni rezultati i ako izostane praćenje s provjerom temporomandibularnog zgloba. Osim toga, funkcijska priprema obično je ključna za dugoročni uspjeh. U ovom radu opisano je kako rehabilitacija može biti uspješna tijekom nekoliko godina.

Pratiti pacijenta tijekom duljeg razdoblja i redovitim kontrolama zadržati pregled nad tijekom bolesti izazov je za svakog liječnika. Ključ dugotrajnog uspjeha terapije često je dosljedno praćenje, a za redovite dolaske najviše je odgovoran pacijent. Osobito pacijenti s poremećenom funkcijom često trebaju posebnu pozornost. Tako vrlo malo pacijenata nakon uspješne funkcijske i estetske rehabilitacije odustane od navika zbog kojih je došlo do teške abrazije zubi.

Stres zbog posla ili socijalni pritisak ponekad se ne može jednostavno eliminirati i utječe na pacijenta i nakon uspješne stomatološke terapije. Jaki bruksizam ili stiskanje zubi mogu ostati trajni problem. Da bi obnovljena funkcija ostala stabilna, mogu se primijeniti udlage koje ujedno tvrdo zubno tkivo ili protetske radove štite od trošenja. Doktor dentalne medicine bi se, osim na zadovoljavajući rezultat stomatološke terapije, trebao usredotočiti i na njegovu trajnost i funkcijsku stabilnost.

Slika 1.a Početna situacija u gornjoj čeljusti • Slika 2.a i b Preparacija zubi u gornjoj čeljusti s gotovim djelomičnim keramičkim krunicama • Slika 3.a Kontrola nakon pet godina • Slika 3.b i c Kontrola nakon pet godina i laterotruzija

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Prikaz slučaja

Pacijent u dobi od 30 godina došao je u našu ordinaciju sa željom za ljepšim izgledom prednjih zubi. Nakon kliničkog pregleda i rendgenske dijagnostike utvrđeno je da su svi gornji i donji zubi bili izrazito abradirani te je otkriveno nekoliko karijesnih lezija.

Radi dokumentacije i planiranja izrađen je kratki nalaz TMD-a i fotostatus koji su pokazali nedostatak vođenja očnjakom. Dodatno je izrađen klinički i kinematski funkcijski nalaz (upotrebom sustava registracije JMA, zebris Medical), kojim je utvrđeno grupno vođenje u laterotruziji mandibule na obje strane.

Nakon razgovora s pacijentom pokazalo se da su konzumacija kiselih pića i izražen bruksizam doveli do ovakvog statusa zubi (Slika 1.). Parodontološki status mjestimično je otkrio blagi gingivitis, ali bez formiranja džepova. Da bi se upotpunila dokumentacija za planiranje, izrađeni su situacijski modeli od tvrde sadre. Nakon sveobuhvatnog planiranja i razgovora s pacijentom započelo je liječenje. U tu svrhu s pomoću ordinacijski izrađenog mock upa prikazano mu je koliko je tvrdog zubnog tkiva već bilo izgubljeno. Time je u velikoj mjeri ojačana njegova motivacija i spremnost na suradnju.


Slika 4.
Kontrola nakon 12 godina (dr. Johanna Herzog)

Najprije su sanirane postojeće karijesne lezije i provelo se profesionalno čišćenje zubi. U isto vrijeme pacijentu su izrađene zaštitne udlage na temelju JMA registrata (zebris medial) koji su trebali spriječiti daljnju abraziju i opustiti žvačne mišiće. Usto je pacijent redovito posjećivao fizioterapeuta koji mu je pomogao ispraviti mišićni disbalans. Nakon uspješne četveromjesečne terapije udlagom s redovitim kontrolnim pregledima pokazalo se da pacijent dobro surađuje i moglo se nastaviti daljnje liječenje.

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Najprije su u stražnjem dijelu donje čeljusti izrađeni CAD/CAM privremeni nadomjesci u obliku okluzalnih ljuski (table tops) kako bi se pronašla i fiksirala funkcijski optimalna visina zagriza u centričnom položaju. Zatim je započela protetska restauracija gornje čeljusti po sekstantima (Slika 2.a i b). Nakon tri mjeseca nošenja polimernih okluzalnih ljuski i konzultacije s pacijentom u donjoj čeljusti zubi su također poštedno preparirani i izrađene su pojedinačne keramičke krunice. Da se ne izgubi novoodređeni centrični položaj okluzije, zubi u donjoj čeljusti također su preparirani u tri uzastopna posjeta i umetnute su krunice.

Započelo se s donjim prednjim zubima. Nakon uzimanja otiska (Impregum™, 3M ESPE) izrađeni su privremeni nadomjesci s pomoću termooblikovane folije i Luxatempa (DMG). Pojedinačne krunice izrađene su od keramike IPS e.max® Press (Ivoclar Vivadent) monolitnom obliku i individualizirane tehnikom bojenja. Nakon isprobavanja klorheksidinskim gelom slijedilo je adhezijsko cementiranje s pomoću sustava Syntac® i Tetric EvoFlow® u boji A1 (Ivoclar Vivadent).

Kako bi se osigurao dugoročni funkcijski i estetski uspjeh restauracije, pacijentu je ukazano na prehrambene navike koje treba usvojiti te je povećana njegova motivacija. Osim toga, ponovno je izrađena zaštitna udlaga. Pacijent je tada uključen u program praćenja s gustim rasporedom kontrolnih pregleda svaka dva do tri tjedna na početku. To se zatim produljilo na tromjesečne intervale tijekom najmanje godine dana.

U konačnici, takav disfunkcionalni pacijent nikada ne bi trebao odstupiti od šestomjesečnog ritma kontrolnih pregleda. Slike gore opisanog slučaja pokazuju praćenje pacijenta tijekom razdoblja od pet (Slika 3.a do c), odnosno dvanaest godina do danas (Slika 4.a do d). Rezultat rehabilitacija postojan je i nakon tog razdoblja te je estetski i funkcijski zadovoljavajuć (Slika 5.a do c). Pacijent redovito nosi udlagu noću i uglavnom je ukinuo kisele napitke.


Slika 4.b
Ortopantomogram nakon 12 godina • Slika 4.c i d Kontrola nakon 12 godina i laterotruzija • Slika 5.a do c Portret fotografije sa situacijom nakon pet i 12 godina (dr. Johanna Herzog)


Zaključak

Da bi se restauracije koje su od funkcijskog značaja dulje vrijeme održale stabilnima, potrebna je pomna analiza i planiranje. Ali čak i nakon uspješne protetske rehabilitacije, pacijentu je potrebna intenzivna skrb. Uz klasičnu konzervativnu terapiju uz primjenu udlage, suradnja pacijenta vrlo je važna za dobar i dugotrajan rezultat. Osim toga, redovitost profesionalnog čišćenja zubi i oralna higijena kod kuće također igraju važnu ulogu. Stoga je posao liječnika da vodi pacijenta i da poveća njegovu motivaciju. Samo tako može se zajamčiti dugoročno stabilan funkcijski i estetski rezultat.

Autori : Dr. Johanna Herzog i Dr. Marcus Striegel

Izvor: Dental Tribune International

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Osim tiskanog izdanja časopisa Dental Tribune od 2021. godine pokrenuto je i digitalno izdanje časopisa DT kao i nova interaktivna web stranica Dental&Esthetic news. Od 2022. godine ponovo smo pokrenuli i časopis Esthetic&Design – minimalno invazivna estetska medicina.

Putem ciljanih marketinških alata pomažemo ostvarivanju boljih prodajnih poslovnih rezultata naših klijenata i partnera. Povezujemo, educiramo i prenosimo najnovije svjetske aktualnosti iz dentalne medicine krajnjim čitateljima – doktorima dentalne medicine.

Mi smo tu zbog vas…..

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna