Dentalna fotografija kao neizostavni alat u stomatologiji

Auto: Nikola Šalinović

Dentalna fotografija jedan je od ključnih alata u modernoj stomatologiji koji omogućuje preciznu dijagnostiku i planiranje liječenja snimanjem visokokvalitetnih snimki oralnog stanja, zuba i okolnih struktura kao i cijelog lica pacijenta iz više kutova koje nam kasnije koriste za detaljan plan terapije, planiranje i dizajn novog osmijeha. Ove slike poboljšavaju edukaciju pacijenata omogućujući pojedincima da bolje razumiju svoje oralno zdravlje i donesu informirane odluke o liječenju. Osim toga, dentalna fotografija služi kao pravna dokumentacija i podupire profesionalni razvoj, što je čini nezamjenjivim sredstvom u području stomatologije.

Dentalna fotografija također je važan alat ako se upotrebljava neka od platformi za dizajn osmijeha. Sve kreće od fotografije na kojoj se vrlo precizno može dizajnirati osmijeh. Foto- i videoprotokol podrazumijeva intraoralne fotografije pacijenta koje se rade u ordinaciji ili u studiju u sklopu ordinacije. Uzimaju se fotografije usne šupljine i cijelog lica pacijenta iz više kutova koje nam kasnije koriste za detaljan plan terapije, planiranje i dizajn novog osmijeha.

Implementacija dentalne fotografije vrlo je jednostavna i relativno brzo postaje dijelom svakog zahvata, prije svega prvog pregleda. Razlog tomu je rad u kontroliranim uvjetima, odnosno pod profesionalnom fotografskom rasvjetom s kojom stvaramo uvijek iste uvjete fotografiranja. Novi korisnici najčešće postaju potpuno samostalni u radu unutar mjesec dana aktivnog provođenja protokola.

Sljedeći korak nakon potpune implementacije protokola je dizajn osmijeha na specijaliziranim platformama. Današnjim platformama za dizajn osmijeha možemo jamčiti da će ono što pacijent vidi na prvom pregledu sigurno dobiti kao konačni rad. Nedavna istraživanja pokazuju da ordinacije koje su implementirale ovakav način rada imaju uzlaznost u terapiju i iznad 90 %, što je zasigurno impresivan podatak.

Kako bismo približili sve gore navedeno, za sve zainteresirane organiziramo radionice nekoliko puta u godini ili individualno u dogovoru sa zainteresiranima.

Radionica je zamišljena tako da svi sudionici (najviše deset sudionika) fotografiraju, postavljaju fotoaparat na određene postavke i aktivno sudjeluju u radionici.

Vjerujemo da će ovakav pristup najviše pridonijeti brzom usvajanju znanja o dentalnoj fotografiji koja se pokazala kao ključan element današnjeg poslovanja.

Svi polaznici ostvaruju benefite koji su uključeni u cijenu radionice:

  • pomoć pri nabavci opreme potrebne za nesmetani rad
  • 30 dana stručne podrške vezane uz dentalnu fotografiju

Radionica dentalne fotografije:

  • osnove fotografije
  • upoznavanje s opremom potrebnom za dentalnu fotografiju
  • teoretski dio – postavke aparata i pojašnjenje pojmova, pozicioniranje pacijenta, smjer svjetla, intraoralna fotografija, umjetnička fotografija
  • praktični dio – fotografiranje modela intraoralno i ekstraoralno, umjetničke fotografije za društvene mreže
  • prednosti fotografije u dentalu
  • Smilecloud – predstavljanje platforme za dizajn osmijeha
  • sve ostalo na zahtjev polaznika.

Svaki polaznik može donijeti svoju opremu koju ćemo podesiti na radionici na optimalne postavke.

Svi aktivno sudjeluju u radionici, što znači da svi fotografiraju, postavljaju pitanja, daju svoje komentare i slično.

Nakon radionice polaznici će naučiti kako ispravno prikazati klinički slučaj, kako izraditi vlastiti marketinški materijal, kako komunicirati s pacijentom i unutar tima putem fotografije.

Predviđeno trajanje radionice je četiri sata uz najviše deset polaznika.

Ako ste zainteresirani za radionicu, obratite nam se na:

E-mail: nikola.salinovic@dentalni-megastore.hr  info@dentalni-megastore.hr

ili na br. telefona:+385 91 603 0725

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna