Biološki vođena ekstrakcija - bio ex (2. dio)

Autor: Zoran Tepšić, dr.med.dent.

Bio ex je koncept ekstrakcije zuba koji omogućava maksimalno očuvanje alveolarnog grebena nakon ekstrakcije u samo jednom posjetu upotrebom isključivo autolognih tkiva pacijenta.

U svakodnevnoj praksi pacijenti često žele samo riješiti trenutni problem sa zubom i nisu sigurni žele li i kako nadoknaditi ekstrahirani zub. Nakon neizbježne postekstrakcijske resorpcije bukalnog kompleksa i gubitka vertikalne i horizontalne dimenzije alveolarnog grebena, protetska ili implantološka terapija u tom je trenutku kompromitirana ili iziskuje augmentacijske tehnike, troškove i vrijeme da bi se bar djelomično vratilo stanje koštanih i mekih tkiva prije ekstrakcije zuba.

S druge strane, pacijenti odlično prihvaćaju ideju da se njihov ekstrahirani zub iskoristi za augmentaciju alveole umjesto da završi u infektivnom otpadu. Postekstrakcijske komplikacije bio ex tretmana svedene su na najmanju moguću mjeru, nema bola, krvarenja, oticanja ili alveolitisa. Nakon takvog pozitivnog iskustva pacijenti su kooperativniji i sigurniji u daljnji tijek terapije.

Važno je napomenuti da bio ex omogućuje dugotrajno očuvanje (long term stability) alveolarnog grebena za kasniju protetsku (mobilnu ili fiksnu) ili implantološku terapiju bez ikakvih dodatnih procedura uz vrhunske estetske rezultate.

Nedostatak alveolarne kosti, anatomske strukture, kao i upalni procesi često ne dozvoljavaju imedijatnu postekstrakcijsku implantaciju. U takvim je  bio ex terapija izbora i stomatolozima omogućuje vrlo jednostavnu i sigurnu odgođenu implantološku terapiju.

OSNOVNI ELEMENTI KONCEPTA :

  • PET – partial extraction therapy
  • ACG – autologni kompozitni graft: dentinski graft + PRF

Indikacija za bio ex je sačuvani bukalni kompleks (postojanje kosti i mekih tkiva) – socket type 1

U slučaju nedostatka kosti (socket type 2) ili kosti i mekih tkiva (socket type 3), kao i mobilnosti korijena (class III mobility index by Miller) aplicira se autologni kompozitni graft bez PET tehnika (kontraindikacije za PET su iste kao i za bio ex)

PROTOKOL

Sl. 1a i 1b:Okluzalno se prikazuje struktura korijena u razini gingive. Sl. 2a i 2b: Odvajanje bukalnog fragmenta korijena. Sl. 3a i 3b: Atraumatska ekstrakcija preostalog dijela korijena s apeksom i korijenskim kanalom. Sl. 4a i 4b: Izrada autolognog kompozitnog grafta. Sl. 5a i 5b:Aplikacija autolognog kompozitnog grafta u alveolu.  Sl. 6a i 6b:Aplikacija protektivnog sloja PRF-a.

KLINIČKI SLUČAJEVI

Klinički rezultati bio ex terapije pokazuju očuvanje bukalnog kompleksa i novostvorenu vitalnu kost na mjestu ekstrakcije, što omogućuje daljnju protetsku ili implantološku terapiju bez naknadnih augmentacijskih metoda i time predstavlja odgovor dentalne medicine postekstrakcijskoj resorpciji.

KLINIČKI SLUČAJ 1

Sl.1: Početno stanje – bol i fistula 25, 26, 27. Sl. 2: Uklanjanje protetskog nadomjestka. Sl.3: Separacija korjenova. Sl.4: Socket shield na 26.  Sl. 5: Aplikacija autolognog kompozitnog grafta. Sl. 6: Aplikacija sloja s-prf. Sl. 7: Protektivni sloj a-prf. Sl. 8: Stanje nakon 4 mjeseca. Sl. 9: Sačuvana horizontalna dimenzija. Sl. 10: Ugradnja Bego Semados implantata. Sl. 11: VPI cervico individualni healing abutmenti. Sl. 12: Rtg postoperativno.

Detaljni prikaz još dva klinička slučaja pogledajte u digitalnom izdanju časopisa

Dental Tribune Hr 04-2022

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna