Digitalizacija stomatološke prakse podrazumijeva s jedne strane digitalizaciju struke, a s druge strane digitalizaciju samog poslovanja.

Novo digitalno doba u stomatološkim ordinacijama

Autor: Marina Župančić

Svim specijalistima i doktorima dentalne medicine postalo je jasno da usvajanje digitalne stomatologije dovodi do učinkovitijeg načina dijagnosticiranja, poboljšanja tijeka rada, komunikacije i skrbi za pacijente. Digitalizacija stomatološke struke uvođenjem i korištenjem digitalnih tehnologija poput 3D skenera, 3D printera i raznih CAD softvera za planiranje terapije realnost je koja se već godinama događa u dentalnom sektoru.

Potrebno je uzeti u obzir da digitalizacija stomatološke ordinacije, osim unapređenja same izvedbe stomatoloških zahvata putem tehnologije, podrazumijeva i digitalizaciju samog poslovanja. Uvođenje softverskih rješenja i uređaja za digitalnu izvedbu zahvata za sobom posljedično povlači i potrebu za efikasnijom organizacijom samog poslovanja. To se postiže centralizacijom bilježenja podataka u suvremeno softversko rješenje te automatizacijom poslovnih procesa i komunikacije s pacijentom. Ovdje govorimo o području digitalizacije stomatološke ordinacije iz perspektive organizacije poslovanja.

Moderni dentalni softver postao je neophodan alat za efikasnu organizaciju svakodnevnog rada jedne moderne i stručne stomatološke prakse. Kao što softveri za digitalnu stomatologiju olakšavaju, ubrzavaju i pojednostavljuju samu izvedbu stomatoloških zahvata, tako i efikasan dentalni softver za vođenje pacijenata čini sve vaše administrativne zadatke u ordinaciji jednostavnijima i bržima.

Posljedično, samo sinergija digitalizacije izvedbe stomatoloških zahvata i digitalizacije administrativnog poslovanja može zaokružiti priču i pretvoriti jednu praksu u suvremenu digitalnu dentalnu ordinaciju.

Softver EasyBusy napravljen je upravo s ciljem da objedini, automatizira i učini jednostavnima sve administrativne potrebe jedne stomatološke ordinacije: CRM, cjelovit digitalni karton pacijenta, izdavanje brendirane ponude, izdavanje fiskalnih računa i komunikacija s pacijentom direktno iz digitalnog profila pacijenta. Sve to dostupno je u samo nekoliko sekundi i na klik. Upotrebom modernog dentalnog softvera činite poslovanje efikasnijim i preciznijim, a posljedično kod vaših pacijenata ostavljate dojam stručnosti, pripravnosti i organiziranosti.

Svi medicinski i nemedicinski dokumenti i podaci pacijenta pohranjuju se na jednom mjestu: u digitalnom dentalnom kartonu dostupnom na jedan klik.

Slika 2. Digitalni dentalni karton pacijenta

Budući da je pacijent centralna ličnost stomatološke prakse, tako je i digitalni karton pacijenta centralno mjesto na kojem su pohranjene sve informacije o pacijentu, od njegovih kontakt podataka, medicinske dokumentacije (RTG-ovi, sva foto i tekstualna dokumentacija, svi upitnici i privole koje je pacijent popunio…) pa sve do maila ili SMS-a koji smo s pacijentom razmijenili. U digitalnom kartonu nalaze se i svi dokumenti koje je ordinacija napravila za pacijenta kao što su ponude, računi, predujmovi, izdani recepti, specijalistički nalazi i sl. Do bilo kojeg podatka o pacijentu ili nekog njegovog dokumenta dolazi se u dva klika, a podaci su jasni i pregledni.

Informacije koje se obično nalaze u brojnim bilježnicama ili excel tablicama, obojene raznim bojama od kojih svaka ima svoje značenje, sada postaju lako dostupne i transparentne. Mogućnost definiranja poslova po prioritetima i mogućnost davanja zaduženja pojedincima u timu za određene poslove dodatno doprinose organizaciji poslovanja i povećavaju produktivnost u stomatološkim ordinacijama.

Uz pomoć dentalnog softvera EasyBusy jednostavno oduševite vaše pacijente i ostavite pozitivan utisak koji odjekuje.

Velik porast broja privatnih dentalnih ordinacija u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina doveo je do sve teže akvizicije novih pacijenata, a stomatolozi se na sve načine pokušavaju izdvojiti i komunicirati potencijalnim pacijentima stručnost, vrijednosti i prednosti vlastite stomatološke prakse.

U današnje vrijeme, da biste postali i ostali nečiji doktor dentalne medicine nije dovoljno samo čekati da pacijenti dođu u ordinaciju, već je potrebno s njima aktivno komunicirati te kontinuirano graditi povjerenje i odnos. To se najlakše i bez previše dodatno uloženog napora postiže korištenjem još jednog modernog alata koji je sastavni dio suvremenog programa EasyBusy za vođenje ordinacije, a to je CRM (Customer Relationship Management).

Svrha CRM-a je imati aktivnu i pravovremenu interakciju/komunikaciju s postojećim i budućim pacijentima kojom se postižu bolji i dugotrajni odnosi te veće zadovoljstvo pacijenata cjelokupnom uslugom. Takav pristup dokazano dovodi do povećanja broja pacijenata i do boljih poslovnih rezultata.

Uvođenjem CRM-a u poslovanje dolazi do tranzicije iz ordinacije kojoj se pacijenti “događaju” u ordinaciju koja može jasno planirati buduće događaje u svom poslovanju i njima upravljati. CRM svim članovima tima vaše ordinacije daje jasan pregled svih dnevnih, budućih, ali i neobavljenih poslova/aktivnosti na jednom mjestu čime svakodnevno poslovanje postaje znatno lakše.

Suvremene tehnologije u softveru EasyBusy omogućuju i komunikaciju s pacijentima direktno iz programa tako da više nije potrebno komunicirati s više uređaja ili imati pacijentove mailove negdje raštrkane u e-mail sandučiću. Sva pisana komunikacija s pacijentom odvija se iz modernog programskog rješenja i ostaje trajno arhivirana u njegovom digitalnom kartonu. Svaku napravljenu ponudu ili račun moguće je poslati e-mailom na klik direktno iz programa, a efikasnost i jednostavnost korištenja se dodatno povećava zbog mogućnosti kreiranja vlastitih predložaka za poruke.

Informacije je moguće slati i automatski. Program može sam automatizmom slati e-mailove ili SMS-ove te podsjećati pacijente na termine. Slanje automatskih podsjetnika uvelike smanjuje broj nedolazaka na termin i gubitak prihoda koji nastaje kao rezultat propuštenog termina. Ordinacije koje su uvele automatsko obavještavanje SMS-om ili e-mailom tvrde kako im se u prvih mjesec dana korištenja te mogućnosti broj propuštenih termina smanjio za prosječno 25%. Osim podsjetnika na termin, na ovaj način moguće je pacijentima automatizmom slati i razne obavijesti ili čestitke kao npr. rođendanske. Pacijent će se sigurno razveseliti i oduševiti, a program će sam odraditi posao.

“Izdavanje elegantne brendirane ponude ili fiskalnog računa na klik, kompletan digitalni karton pacijenta koji sadrži sve medicinske i nemedicinske podatke dostupne na klik, automatizirani SMS podsjetnici na termine i slanje e-maila pacijentu direktno iz programa, samo su neke najčešće korištene funkcionalnosti dentalnog softvera EasyBusy.”

Osim za operativno vođenje poslovanja, EasyBusy nudi i mogućnost analiziranja poslovanja. Svi podaci o pacijentima koji se bilježe u svakodnevnom poslovanju osnova su za analitičke izvještaje koji daju preciznu sliku o svim segmentima poslovanja ordinacije (medicinskim i nemedicinskim) koji su nužni za donošenje strateških poslovnih odluka.

EasyBusy, osim osnovne analitike o broju pacijenata, zahvata i prihoda, putem analitičkih alata daje vam i brojne napredne informacije. Naprimjer, možete saznati odgovore na pitanja tipa: “koliko je implantata ugradio pojedini liječnik prošli mjesec”, “koliki je bio prihod od ortodontskih usluga u prošloj godini”, koliko je prosječno potrošio pacijent koji je došao putem preporuke, a koliko onaj putem Facebook oglašavanja”, “koliko vremena treba da se pacijent odluči doći na prvi pregled”, “koliki udio pacijenata živi u radijusu od 3 km zračne linije od ordinacije” i sl.

EasyBusy je moderni program za vođenje ordinacije i predstavlja alat na koji se oslanjaju svi u ordinaciji – od liječnika koji u njemu vidi sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, preko osobe na pultu kojoj omogućuje laku dostupnost svih potrebnih informacija i brzinu obavljanja svakodnevnih radnih operacija do vlasnika/managera kojem pomaže da upravlja razvojem poslovanja koristeći relevantne podatke i informacije kao podlogu za donošenje budućih poslovnih odluka.

Posjetite naš web i saznajte kako možete unaprijediti vaše poslovanje.
https://easybusy.net
info@easybusy.net

Plaćeni oglas
Plaćeni oglas
Plaćeni oglas

Kontakt

O nama

Dental Media Grupa d.o.o. specijalizirana je marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja kvalitetne i potpune usluge krajem korisniku.
Od 2007. godine nosioci smo franšize vodećeg svjetskog stručnog časopisa Dental Tribune International za Hrvatsku.

Mi smo tu radi vas.

© Sva prava Dental Media Grupa – 2023 | Web dizajn i izrada by Wire |

Prijava za newsletter

* označena polja su obavezna